Документ 1833-2010-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.11.2010, підстава - 1013-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 вересня 2010 р. N 1833-р
Київ
Про виділення коштів Стабілізаційного фонду
для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних
проектів, загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі, вирішення
питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }

1. Виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) 883698,6 тис. гривень для
здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів,
загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому
комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу, зокрема: { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
1) на безповоротній основі - 803698,6 тис. гривень для:
{ Абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
надання державної підтримки підприємствам агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів - 621616 тис.
гривень, у тому числі 80000 тис. гривень для здешевлення кредитів,
залучених з метою реалізації інноваційних проектів, що пройшли
державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;
проведення державних виставкових заходів у сфері
агропромислового комплексу - 7000 тис. гривень;
проведення селекції у рибному господарстві -
5000 тис. гривень;
відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та
Азово-Чорноморському басейні - 4400 тис. гривень;
надання державної підтримки сільськогосподарській дорадчій
службі - 2000 тис. гривень;
часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва - 30000 тис. гривень; { Абзац
сьомий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
ліквідації наслідків затоплення шахт державного підприємства
"Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської
області - 10000 тис. гривень;
запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб
тварин - 6000 тис. гривень;
погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2009
році, зокрема:
- надання державної підтримки сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам - 10462,6 тис. гривень; { Абзац
одинадцятий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
- виплати бюджетної тваринницької дотації - 62720 тис.
гривень;
матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу, зокрема:
- організації діяльності установ у системі агропромислового
комплексу - 30000 тис. гривень;
- організації діяльності органів рибоохорони та
рибовідтворювальних комплексів - 14500 тис. гривень;
2) на поворотній основі - 80000 тис. гривень для:
закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і
обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх
реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах
фінансового лізингу - 40000 тис. гривень;
надання кредитів фермерським господарствам - 40000 тис.
гривень.
Зазначені кошти Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
використовуються відповідно до Порядку державного фінансування
капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1102
( 1102-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст.
2269; 2006 р., N 8, ст. 441; 2009 р., N 69, ст. 2381), Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у
внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 337
( 337-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 619),
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
проведення селекції у рибному господарстві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 352
( 352-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 624),
Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289
( 289-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793;
2010 р., N 2, ст. 69), Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 282
( 282-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 786),
постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 283
( 283-2009-п ) "Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької
дотації на 2009 рік" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст.
787), Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного
фонду для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 723 ( 723-2009-п ) (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 53, ст. 1838), Порядку використання у 2010
році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 431
( 431-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст.
1451), Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних
проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в
агропромисловому комплексі, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 496 ( 496-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 48, ст. 1570), Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для проведення державних виставкових заходів у сфері
агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 504 ( 504-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 48, ст. 1578), Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що
спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної
техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх
реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах
фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 р., N 648 ( 648-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2004), Порядку використання у
2010 році коштів Стабілізаційного фонду для ліквідації наслідків
затоплення шахт державного підприємства "Солотвинський
солерудник", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 653 ( 653-2010-п ) (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 58, ст. 2005), Порядку використання у 2010
році коштів Стабілізаційного фонду, що спрямовуються на часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 647 ( 647-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2003), та Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794
( 794-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67,
ст. 2408).
2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
Державного бюджету України на 2010 рік ( 2154-17 ), визначивши
джерелом покриття витрат кошти, отримані від цільового розміщення
державних цінних паперів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22вгору