Документ 1831-2003-п, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава - 294-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 листопада 2003 р. N 1831
Київ
 
Деякі питання відрядження осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби та
податкової міліції до органів виконавчої влади,
інших цивільних установ
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 N 144 ( 144-2008-п ) від 05.03.2008 N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

 
{ У тексті Постанови слова "державної пожежної охорони,", "Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,", "Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи," в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 144 ( 144-2008-п ) від 05.03.2008 }
 
{ У тексті Постанови слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замінено словами "Державної пенітенціарної служби" згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити, що:
 
     відрядження за їх згодою осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби та податкової міліції (далі - відряджені особи) до органів виконавчої влади, інших цивільних установ (далі - цивільні установи) для виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням правоохоронної діяльності, на посадах, перелік яких затверджено актом Кабінету Міністрів України, здійснюється за наказами Міністра внутрішніх справ, Міністра юстиції, Голови Державної податкової адміністрації; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 144 ( 144-2008-п ) від 05.03.2008, N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     на період виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням правоохоронної діяльності, відряджені особи залишаються у кадрах Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації; { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     призначення на посади та переміщення по службі відряджених осіб здійснюється керівниками цивільних установ з письмовим повідомленням про це Міністра внутрішніх справ, Міністра юстиції, Голови Державної податкової адміністрації; { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     звільнення з посад відряджених осіб здійснюється за погодженням з Міністром внутрішніх справ, Міністром юстиції, Головою Державної податкової адміністрації керівниками цивільних установ з наступним направленням відряджених осіб у розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації: { Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     після виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням правоохоронної діяльності;
 
     за зверненням відрядженої особи;
 
     у разі невиконання відрядженою особою обов'язків за займаною посадою;
 
     у разі досягнення відрядженою особою граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ, Державній кримінально-виконавчій службі та податковій міліції. { Абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
 
     2. Надати право Міністру внутрішніх справ, Міністру юстиції, Голові Державної податкової адміністрації відкликати відряджених осіб з цивільних установ. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     Відряджена особа за наказом керівника цивільної установи у десятиденний строк після надходження наказу про її відкликання направляється до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     Витяг з наказу про звільнення відрядженої особи з посади та службова характеристика надсилаються в установленому порядку до відповідного центрального органу виконавчої влади.
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 75 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. N 114 ( 114-91-п ).

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 31вгору