Документ 183-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.08.2007, підстава - 1079-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 лютого 2007 р. N 183
Київ
Про порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо формування державного замовлення
на ринку продовольчих товарів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1079 ( 1079-2007-п ) від 30.08.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що кошти, передбачені Державному комітетові з
державного матеріального резерву як кредит на виконання бюджетної
програми 5121060 "Заходи щодо формування державного замовлення на
ринку продовольчих товарів", виділяються на поворотній основі за
рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 39 Закону про
Державний бюджет України на 2007 рік ( 489-16 ), та
використовуються зазначеним Комітетом для закупівлі
сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, з метою закладення
до державного резерву у такому порядку:
1) придбання сільськогосподарської продукції здійснюється
згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ), а також відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 794
( 794-2007-п ) "Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного
впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю
2007 року" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 41, ст. 1630,
N 51, ст. 2251) - у разі придбання зерна та м'яса; { Підпункт 1
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1079 ( 1079-2007-п ) від
30.08.2007 }
2) видатки з придбання сільськогосподарської продукції
провадяться у межах обсягу фактично повернутих коштів, наданих з
державного бюджету для її закупівлі (далі - бюджетні кошти);
3) для запобігання виникненню кредиторської заборгованості на
кінець року та закладенню до державного резерву низькоякісної
сільськогосподарської продукції включаються до конкурсної
документації, договорів про придбання продукції або угод
купівлі-продажу на акредитованих біржах вимоги щодо:
можливості коригування суми, визначеної договором за
зобов'язаннями Державного комітету з державного матеріального
резерву, і обсягів поставки у разі невиконання ним планованих
показників стосовно повернення бюджетних коштів;
відповідності сільськогосподарської продукції державним
стандартам та умовам довгострокового зберігання;
4) придбання сільськогосподарської продукції здійснюється за
найнижчою вартістю за умови її відповідності вимогам, що визначені
в конкурсній документації;
5) у разі придбання сільськогосподарської продукції
відповідно до згаданого у підпункті 1 цього пункту Порядку
Державний комітет з державного матеріального резерву подає до
органів Державного казначейства протоколи проведення конкурсів та
договори про придбання продукції;
6) у разі придбання зерна шляхом укладення угод
купівлі-продажу на акредитованих біржах Державний комітет з
державного матеріального резерву подає до органів Державного
казначейства копії протоколів проведення торгів на акредитованих
біржах, оригінали біржових контрактів на поставку зерна для
закладення до державного резерву, приймальні акти за формою N Р-16
та їх реєстр.
2. Державний комітет з державного матеріального резерву подає
у тижневий строк після закінчення звітного кварталу та за
результатами одинадцяти місяців Міністерству фінансів інформацію
про виконання плану освіження матеріальних цінностей державного
резерву в частині продовольчих товарів та повернення бюджетних
коштів.
3. Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18вгору