Документ 1829-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення права на листування осіб,
які тримаються під вартою, та засуджених осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 12, ст.115 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4,
ст. 21):
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав
людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких
міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не підлягає і
надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.
Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та
осіб, перегляду не підлягає";
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у
справі, що здійснює свої повноваження відповідно до статті 44
Кримінально-процесуального кодексу України, перегляду не підлягає
і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.
Кореспонденція, яку засуджені одержують від такого захисника,
перегляду не підлягає";
2) у статті 13 Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 360; 2001 р., N 40, ст. 193; 2003 р., N 15, ст. 109; 2006 р.,
N 12, ст. 103):
частину другу викласти в такій редакції:
"Скарги, заяви, клопотання і листи (кореспонденція) осіб,
взятих під варту, переглядає адміністрація місця попереднього
ув'язнення, за винятком випадків, передбачених цією статтею";
доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:
"Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському
суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим
особам таких міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не
підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.
Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від
зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.
Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують
захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до
статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, перегляду не
підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.
Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від такого
захисника, перегляду не підлягає".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 січня 2010 року
N 1829-VIвгору