Документ 182/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.05.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 20, ст.145 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст.177, N 37, ст.541; 1993 р., N 10, ст.76; 1995 р., N 19, ст.136;
1996 р., N 3, ст.11) такі зміни:
1. У статті 2: частину третю після слів "Національною комісією радіаційного
захисту населення України" доповнити словами "з наступним
затвердженням Верховною Радою України"; у частині п'ятій слова "обласних Рад народних депутатів"
замінити словами "обласних рад і затверджуються Верховною Радою
України".
2. В абзаці четвертому частини другої статті 12 слова "віком
до 35 років" виключити.
3. У частині шостій статті 21 слова "штабами Цивільної
оборони" замінити словами "відповідними службами Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".
4. У тексті Закону слова "Міністерство у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України",
"Міністерство сільського господарства України", "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища України", "Державний
комітет України по стандартизації, метрології та якості продукції"
у всіх відмінках замінити словами "Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи", "Міністерство сільського господарства
і продовольства України", "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний
комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" у
відповідних відмінках.
5. У частині першій статті 8, статті 9, частині третій
статті 14, частині першій статті 20 слова "народних депутатів"
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 квітня 1997 року
N 182/97-ВРвгору