Документ 182-2012-п, перша редакція — Прийняття від 07.03.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 березня 2012 р. № 182
Київ

Про внесення змін до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення і Правил надання послуг поштового зв’язку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231 (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 752, № 49, ст. 3210; 2006 р., № 18, ст. 1328; 2007 р., № 48, ст. 1963; 2009 р., № 59, ст. 2073; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2011 р., № 39, ст. 1605, № 91, ст. 3301), і Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 85, ст. 3112), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. № 182

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення і Правил надання послуг поштового зв’язку

1. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні” замінити словами “тимчасово проживають”;

2) у першому реченні абзацу другого пункту 4 слова “постійного проживання за кордоном, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні” замінити словами “постійного або тимчасового проживання”;

3) у пункті 10:

в абзаці дев’ятнадцятому слова “постійне проживання за кордоном, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні” замінити словами “постійне або тимчасове проживання”;

доповнити пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:

“заява про доставку оформленого паспорта до дипломатичного представництва або консульської установи України міжнародним експрес-відправленням (за бажанням заявника).”.

У зв’язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять четвертим;

4) у додатку 2-1 до Правил:

в абзаці третьому пункту 1 слова “постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні” замінити словами “постійно або тимчасово проживають”;

доповнити додаток пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Централізовано оформлені паспорти доставляються до дипломатичних представництв та консульських установ України дипломатичною або командирською поштою.

Паспорт може бути доставлений до дипломатичного представництва або консульської установи України міжнародним експрес-відправленням за письмовою заявою громадянина, на ім’я якого оформляється паспорт, або його законного представника згідно з абзацом двадцять третім пункту 10 Правил. Така доставка здійснюється за рахунок заявника або його законного представника.”.

2. В абзаці четвертому пункту 37 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270, слова “паспорти та інші документи, що посвідчують особу” замінити словами “документи, що посвідчують особу (крім паспортів громадянина України для виїзду за кордон)”.вгору