Документ 1819-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.105 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У статті 301 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
 
     1) у частині третій:
 
     абзац перший викласти в такій редакції:
 
     "3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі";
 
     в абзаці другому слова "комп'ютерних програм" замінити словами "матеріальних носіїв комп'ютерних програм";
 
     2) доповнити частинами четвертою, п'ятою та приміткою такого змісту:
 
     "4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру -
 
     караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
 
     5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
 
     караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
 
     Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
 
     2. У статті 39 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):
 
     1) частину першу після пункту 17 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
     "18) на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії".
 
     У зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 19;
 
     2) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом".
 
     3. У Законі України "Про захист суспільної моралі" ( 1296-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192):
 
     1) у частині першій статті 1:
 
     після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "дитяча порнографія - зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях".
 
     У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
 
     абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
     "обіг продукції сексуального характеру - виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження такої продукції у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину, ввезення, вивезення та транзит через територію України, поштова пересилка продукції сексуального характеру";
 
     2) статтю 7 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:
 
     "виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;
 
     пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1819-VIвгору