Про обрання суддів Верховного Суду України
Постанова Верховної Ради України від 17.06.20041815-IV
Документ 1815-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів Верховного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.506 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів Верховного Суду України безстроково:
Патрюка Миколу Васильовича,
Пошву Богдана Миколайовича,
Федченка Олександра Степановича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1815-IVвгору