Документ 1813-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про грант
(Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції
та розвитку (як Розпорядником коштів
Гранта з Рахунка ядерної безпеки),
Кабінетом Міністрів України та Державним
комітетом ядерного регулювання
України (як Одержувачем)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.93 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції та розвитку (як
Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом
Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання
України (як Одержувачем) ( 985_018 ), підписану 8 липня 2009 року
в м. Києві, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1813-VIвгору