Про внесення зміни до статті 16 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
Указ Президії Верховної Ради України від 14.11.19911813-XII
Документ 1813-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 2947-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002,
ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 )
Про внесення зміни до статті 16 Кодексу
про шлюб та сім'ю Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 4, ст. 25 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Із частини другої статті 16 Кодексу про шлюб та сім'ю
Української РСР ( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969
р., N 26, ст. 204; 1980 р., N 38, ст. 754) вилучити слова "але не
більш як на один рік".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 листопада 1991 року
N 1813-XIIвгору