Документ 1812-2001-п, поточна редакція — Редакція від 26.05.2005, підстава - 402-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2001 р. N 1812
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
підготовки магістрів в освітній галузі
"Державне управління"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 218 ( 218-2005-п ) від 30.03.2005
N 402 ( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )

На виконання Указу Президента України від 9 листопада 2000 р.
N 1212 ( 1212/2000 ) "Про Комплексну програму підготовки державних
службовців" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань підготовки у вищих навчальних закладах
магістрів в освітній галузі "Державне управління" (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям поліпшити роботу
з добору слухачів на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки у вищих навчальних закладах магістрів в освітній галузі
"Державне управління" та підвищити ефективність проходження
випускниками державної служби після закінчення навчання.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2001 р. N 1812
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань підготовки магістрів в освітній галузі
"Державне управління"

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2005-п ) від 30.03.2005 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Додаток 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Додаток 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )вгору