Документ 181-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.04.2008, підстава - 398-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 лютого 1999 р. N 181
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 398 ( 398-2008-п ) від 23.04.2008 }
Про затвердження Порядку фінансування запобіжних
заходів щодо поширення, локалізації та ліквідації
карантинних і особливо небезпечних шкідливих організмів,
а також контрольних обстежень сільськогосподарських угідь
за рахунок коштів Державного бюджету України

Відповідно до статті 27 Закону України "Про захист рослин"
( 180-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок фінансування запобіжних заходів щодо
поширення, локалізації та ліквідації карантинних і особливо
небезпечних шкідливих організмів, а також контрольних обстежень
сільськогосподарських угідь за рахунок коштів Державного бюджету
України (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 1999 р. N 181
ПОРЯДОК
фінансування запобіжних заходів щодо поширення,
локалізації та ліквідації карантинних і особливо
небезпечних шкідливих організмів, а також контрольних
обстежень сільськогосподарських угідь за рахунок
коштів Державного бюджету України
1. До запобіжних заходів щодо поширення, локалізації та
ліквідації карантинних і особливо небезпечних шкідливих
організмів, здійснення яких проводиться за рахунок коштів
Державного бюджету України, відносяться: контрольні обстеження сільськогосподарських угідь з метою
визначення їх фітосанітарного стану; проведення локальних та суцільних обробок посівів, насаджень,
складських приміщень, інших об'єктів з метою попередження,
поширення та знищення шкідників, збудників хвороб рослин і
бур'янів хімічними, біологічними та іншими засобами.
2. За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються
витрати на проведення боротьби з: особливо небезпечними шкідниками сільськогосподарських
культур: американським білим метеликом, виноградною філоксерою,
колорадським жуком, каліфорнійською щитівкою, шкідливим
клопом-черепашкою, картопляною міллю, південним сірим
довгоносиком, сараною, східною плодожеркою, мишоподібними
гризунами; хворобами рослин: раком картоплі, картопляною нематодою, несправжньою
борошнистою росою тютюну, махорки.
До витрат на боротьбу з особливо небезпечними шкідливими
організмами відноситься: оплата пестицидів, включаючи витрати на їх доставку до місця
роботи; оплата праці робітників, діяльність яких пов'язана з
використанням пестицидів; вартість використаних нафтопродуктів і витрати на поточний
ремонт машин і апаратури в частині, яка припадає на роботи,
пов'язані з захистом рослин; вартість спецодягу для роботи з пестицидами; оплата роботи літаків та іншої авіаційної техніки під час
проведення боротьби з шкідниками технічних культур (цукрових
буряків, льону, конопель), насінників багаторічних трав і
полезахисних лісонасаджень; оплата роботи з обстеження сільськогосподарських угідь з
метою виявлення заселення їх шкідниками та ураження хворобами.
3. Державні станції захисту рослин Мінагропрому відповідно до
фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь і багаторічних
насаджень разом з обласними управліннями агропромислового
комплексу визначають та доводять до районів обсяги робіт щодо
захисту рослин від шкідливих організмів.
4. Роботи із захисту сільськогосподарських культур від
шкідливих організмів, що проводяться підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності, оплачуються державними
станціями захисту рослин у межах коштів, передбачених на ці цілі у
плані фінансування на підставі актів приймання робіт за формою
згідно з додатком.
5. У періоди прогнозованого масового розвитку і поширення
шкідливих організмів Мінагропром може створювати в межах коштів,
передбачених в Державному бюджеті України на боротьбу з шкідливими
організмами, резерв засобів захисту рослин.

Додаток
до Порядку фінансування запобіжних заходів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 лютого 1999 р. N 181
АКТ
приймання робіт із захисту сільськогосподарських
культур від шкідливих організмів

_________________________ проти __________________________________
(назва культури) (назва шкідливого організму) _________________________ року н.п._______________________________
Назва підприємства, установи, організації ________________________ __________________________________________________________________
1. Роботу виконано _______________________________________________
(назва виконавця робіт)
2. Хімічна обробка проведена з " "__________ по " "________ року
3. Який раз проводиться обробка __________________________________
4. Дата попереднього обприскування _______________________________
5. Обсяги виконаних робіт ________________________________________
------------------------------------------------------------------ Вид | Площа | Назва | Норма |Викорис- |Ціна за | Всього викона-|обробки,|препарату|витрати, |тано пре-| 1 літр | на суму, них | га | |літрів/га| парату, | препа- | тис.гри- робіт | | | | всього | рату | вень | | | | літрів | | | | | | | | -------+--------+---------+---------+---------+--------+---------- | | | | | | ------------------------------------------------------------------
6. Всього оброблено ___________________________________________га.
7. Робота прийнята на площі ___________________________________га.
8. Підлягає оплаті використання пестицидів ___________тис. гривень
9. Підлягає оплаті робота авіації (наземної апаратури)____________ __________тис. гривень
10. Всього підлягає оплаті _______________________________________ __________тис. гривень

МП Виконавець робіт ________________________________________
підпис прізвище
МП Керівник підприємства, установи,
організації (представник)________________________________
підпис прізвище
МП Начальник районної станції
захисту рослин __________________________________________
підпис прізвищевгору