Документ 181-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2018, підстава - 284-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 березня 2009 р. № 181
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 284 від 11.04.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011}

{Установити, що у 2010 році кошти, передбачені Міністерству освіти і науки у державному бюджеті за програмою "Видання, придбання, зберігання та доставка підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням особливостей, зазначених в Постанові КМ № 363 від 26.05.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 231 від 28.02.2011
№ 1163 від 14.11.2011
№ 76 від 25.01.2012
№ 83 від 06.02.2013
№ 687 від 26.11.2014
№ 629 від 26.08.2015
№ 210 від 23.03.2016
№ 351 від 01.06.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. № 181

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011}

{У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011}

{У тексті Порядку слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у всіх відмінках замінено словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку, а слова "робіт і послуг" - словами "товарів, робіт і послуг" згідно з Постановою КМ № 76 від 25.01.2012}

{У тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 687 від 26.11.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів", на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011;  в редакції Постанови КМ № 76 від 25.01.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Інститут модернізації змісту освіти (далі - розпорядник бюджетних коштів).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 687 від 26.11.2014}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

видання, придбання, зберігання підручників і посібників, у тому числі навчальної літератури (видань), посібників серії “Шкільна бібліотека” для поповнення шкільних бібліотечних фондів та словників мовами національних меншин, для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів (далі - підручники і посібники);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 76 від 25.01.2012, № 83 від 06.02.2013}

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 231 від 28.02.2011}

доставку підручників і посібників департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій, формування та зберігання МОН резерву підручників і посібників;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 83 від 06.02.2013; в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015}

проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1163 від 14.11.2011}

4. Бюджетні кошти використовуються МОН згідно із затвердженим ним переліком підручників і посібників з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 231 від 28.02.2011, № 76 від 25.01.2012}

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 231 від 28.02.2011}

У першу чергу забезпечуються підручниками і посібниками учні загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Визначення потреби у підручниках і посібниках для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до прогнозованої кількості студентів, учнів та вихованців.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015}

6. Спрямування бюджетних коштів на видання та придбання підручників і посібників, яким МОН не надало відповідний гриф, забороняється.

7. МОН затверджує план заходів щодо видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників.

Видатки для забезпечення підручниками і посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів здійснюються в межах бюджетних призначень, передбачених у відповідних додатках до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011}

{Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 210 від 23.03.2016}

{Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 210 від 23.03.2016}

{Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 210 від 23.03.2016}

8. Розміщення державного замовлення на видання, придбання та зберігання підручників і посібників, а також їх доставку, яка забезпечується установами, що належать до сфери управління МОН, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Розпорядник бюджетних коштів здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виданням, придбанням, зберіганням та доставкою підручників і посібників.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011; в редакції Постанови КМ № 76 від 25.01.2012}

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 210 від 23.03.2016}

Ціна за одиницю товару, роботи, послуги не може перевищувати попередню ціну пропозиції, крім випадків узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 26.08.2015}

Під час відбору виконавців державного замовлення враховується досвід роботи за відповідним профілем, наявність відповідної кваліфікації, виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, незбиткова діяльність, відсутність простроченої заборгованості.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 351 від 01.06.2016}

Закупівля підручників і посібників у видавництвах, які не виконали попередні зобов’язання з їх випуску, що призвело до виникнення дебіторської заборгованості на кінець року, забороняється.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 26.08.2015; в редакції Постанови КМ № 351 від 01.06.2016}

10. У договорі про закупівлю передбачаються:

можливість коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

обсяги і строки видання підручників і посібників та звітування про виконання державного замовлення;

забезпечення доставки підручників і посібників до закінчення календарного року в повному обсязі;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктом господарювання зобов'язань та виготовлення комерційних тиражів до завершення строку виконання державного замовлення;

{Абзац п'ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 231 від 28.02.2011}

умови щодо строків виготовлення підручників, які не повинні перевищувати п'яти місяців.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 231 від 28.02.2011}

Договори про друкування підручників і посібників укладаються виконавцем безпосередньо з поліграфічним підприємством.

Норматив рентабельності всіх етапів виробництва, пов’язаного з виготовленням та доставкою підручників і посібників, не може перевищувати 5 відсотків.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 26.08.2015}

11. МОН подає Мінфіну протягом двох тижнів після укладення договору про закупівлю інформацію щодо здійснення витрат.

12. Розпорядник бюджетних коштів на підставі договорів про закупівлю може здійснювати попередню оплату товарів,  робіт і послуг, пов'язаних з виданням підручників і посібників, у розмірі до 70 відсотків їх вартості, встановленої у зазначених договорах, строком не більш як на п’ять місяців.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 231 від 28.02.2011, № 83 від 06.02.2013}

У разі коли протягом п’яти місяців після внесення попередньої оплати підручники та посібники не виготовлені, сума попередньої оплати підлягає поверненню розпорядникові бюджетних коштів.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 83 від 06.02.2013}

Попередня оплата товарів,  робіт і послуг, пов'язаних з придбанням, зберіганням та доставкою підручників і посібників, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Остаточна оплата товарів,  робіт і послуг здійснюється розпорядником бюджетних коштів на підставі актів приймання-передачі відповідно до договорів про закупівлю.

13. Виконавець у разі отримання попередньої оплати не пізніше ніж 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає розпоряднику бюджетних коштів інформацію про фактично виконані обсяги робіт за формою, встановленою розпорядником бюджетних коштів.

Для остаточної оплати товарів,  робіт і послуг виконавець подає розпоряднику бюджетних коштів не пізніше ніж в останній день звітного кварталу акти приймання-передачі у вартісних показниках та зведену відомість про виконані роботи і послуги у натуральних показниках за формою, встановленою розпорядником бюджетних коштів.

14. Розпорядник бюджетних коштів надсилає МОН щомісяця до 20 числа наступного періоду інформацію про виконання договорів про закупівлю та використання бюджетних коштів для узагальнення і подання відомостей Мінфіну до 30 числа зазначеного періоду.

15. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 231 від 28.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 687 від 26.11.2014}

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетних програм відповідно до їх паспортів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 231 від 28.02.2011}вгору