Документ 1803-2003-п, действует, текущая редакция — Редакция от 27.07.2011, основание - 780-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 листопада 2003 р. N 1803
Київ
Про внесення змін до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 780 ( 780-2011-п ) від 20.07.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р.,
N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, ст. 28; 1998 р.,
N 48, ст. 1756; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275;
2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981;
з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1995 р. N 1009 ( 1009-95-п ) такі зміни:
1) у підпункті "в":

{ Абзац другий підпункту 1 пункту 1 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 780 ( 780-2011-п ) від 20.07.2011 }

доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"час проходження служби особами рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та
транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що
визначаються Міністерством внутрішніх справ";
2) абзац другий підпункту "г" після слів "лікувально-трудових
профілакторіях" доповнити словами "ізоляторах тимчасового
тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за
бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих
адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції".
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31вверх