Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.20011800
Документ 1800-2001-п, поточна редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 726-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2001 р. N 1800
Київ
Про заходи щодо виконання резолюції Ради
Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

У зв'язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюції від
28 вересня 2001 р. N 1373 ( 995_854 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим:
забезпечити виконання вимог резолюції Ради Безпеки ООН від
28 вересня 2001 р. N 1373 та з метою зведення до мінімуму можливих
втрат України розробити в межах своєї компетенції план відповідних
заходів;
надавати на вимогу Міністерства закордонних справ інформацію
про стан виконання зазначеної резолюції.
2. Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству оборони, Міністерству транспорту, Міністерству
промислової політики, Державному комітетові у справах охорони
державного кордону, Державній митній службі, Державній компанії з
експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення "Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки дотримання вимог щодо заборони на
надання в будь-якій формі підтримки (активної чи пасивної)
організаціям або особам, які причетні до терористичних актів, у
тому числі шляхом недопущення вербування членів терористичних груп
та ліквідації каналів постачання зброї терористам. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
3. Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ,
Державній податковій адміністрації за участю Служби безпеки, іншим
центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства та в межах
своєї компетенції негайно вжити заходів до:
накладення арешту на кошти та інші фінансові активи
(припинення банківських операцій за рахунками) або економічні
ресурси осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт,
або беруть участь в учиненні терористичних актів, або сприяють їх
учиненню, та організацій, що перебувають у володінні або під
контролем таких осіб, а також осіб, організацій, які діють від
імені або за вказівкою таких осіб і організацій, включаючи кошти
та економічні ресурси, отримані або набуті через об'єкти, що
перебувають у володінні чи під контролем таких осіб і пов'язаних з
ними організацій;
запобігання та недопущення випадків надання прямо чи
опосередковано фізичними і юридичними особами будь-яких засобів,
фінансових активів чи економічних ресурсів або фінансових чи інших
відповідних послуг для використання в інтересах осіб, які чинять
або намагаються учинити терористичний акт, або сприяють чи беруть
участь в його учиненні, та організацій, що перебувають у володінні
чи під контролем таких осіб, а також осіб і організацій, які діють
від імені або за вказівкою таких осіб.
Просити Національний банк довести до відома банків вимоги
резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373
( 995_854 ), які стосуються фінансової сфери.
4. Державному комітетові у справах охорони державного
кордону, Державній митній службі, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству транспорту за участю Служби безпеки вжити заходів для
недопущення пересування терористів та терористичних груп, для
цього забезпечити встановлення ефективного прикордонного контролю
і контролю за видачею документів, що посвідчують особу, і проїзних
документів, а також посилити роботу із запобігання фальсифікації,
підробці або незаконному використанню цих документів.
5. Державному комітетові у справах національностей та
міграції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції за
участю Служби безпеки:
вжити заходів для недопущення надання притулку чи статусу
біженця тим особам, що фінансують, планують, підтримують або
чинять терористичні акти;
перед вирішенням питання щодо надання притулку чи статусу
біженця вживати заходів згідно із законодавством та нормами
міжнародного права з тією метою, щоб переконатися в тому, що
особи, які шукають притулку чи звертаються із заявами про надання
їм статусу біженців, не планували терористичних актів, не сприяли
їм і не брали участі у їх учиненні;
забезпечити, щоб згідно з нормами міжнародного права і
законодавством України виконавці та організатори терористичних
актів або їх спільники не зловживали притулком чи статусом біженця
і щоб посилання на політичні мотиви не визнавалося як підстава для
відхилення прохань про видачу заінтересованим державам
підозрюваних у причетності до тероризму осіб.
6. Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ і
Службі безпеки забезпечити подання правової допомоги у провадженні
кримінальних справ з питань боротьби з тероризмом.
7. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних
справ, Міністерству оборони, Службі безпеки, Службі зовнішньої
розвідки та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити
виконання міжнародних договорів України з питань недопущення та
припинення терористичних актів і вживати заходів проти осіб,
винних в учиненні таких актів. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
8. Службі безпеки разом з Міністерством оборони,
Міністерством внутрішніх справ, Державною податковою
адміністрацією, Державним комітетом у справах охорони державного
кордону, Державною митною службою розробити і затвердити у
місячний термін порядок інформування та обміну інформацією про
фізичних і юридичних осіб, які підозрюються у терористичній
діяльності, дії чи пересування терористів або терористичні мережі,
незаконну торгівлю зброєю, вибуховими речовинами чи матеріалами
подвійного призначення, використання терористичними угрупованнями
комунікаційних технологій, а також про небезпеку, яку становить
володіння такими угрупованнями зброєю масового знищення.
Державному комітетові у справах охорони державного кордону,
Міністерству внутрішніх справ, Державній митній службі,
Міністерству транспорту, Державній податковій адміністрації та
Міністерству оборони, Службі зовнішньої розвідки невідкладно
інформувати Службу безпеки, інші правоохоронні органи України та
Державну службу експортного контролю в разі виявлення ознак
можливої причетності імпортера зазначених товарів і послуг до
зв'язків з міжнародними терористичними угрупованнями з метою
перевірки та прийняття відповідних заходів до припинення власної
експортної поставки. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
9. Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Державній
митній службі, Державному комітетові у справах охорони державного
кордону, Державній службі експортного контролю, Державній компанії
з експорту та імпорту продукції і послуг військового та
спеціального призначення "Укрспецекспорт", Міністерству
промислової політики, Міністерству закордонних справ, Міністерству
оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції, Міністерству транспорту вжити
додаткових заходів до посилення контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного
використання, які можуть бути застосовані для учинення
терористичних актів. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
Державній службі експортного контролю під час розгляду заяв
на здійснення експорту, імпорту і транзиту через територію України
товарів військового призначення та подвійного використання
проводити в разі необхідності за участю Служби безпеки, Служби
зовнішньої розвідки і Міністерства закордонних справ перевірку
сторін контрактів щодо таких міжнародних передач на причетність до
терористичних угруповань. { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
10. Міністерству промислової політики, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Міністерству
охорони здоров'я, Національній академії наук, Академії медичних
наук, Державному комітетові ядерного регулювання, Міністерству
палива та енергетики, Міністерству аграрної промисловості вжити
заходів до підвищення рівня захисту уразливих об'єктів,
удосконалення обліку виробів, матеріалів, обладнання та
технологій, які можуть бути використані для створення зброї
масового знищення, засобів її доставки, а також звичайних озброєнь
з метою запобігання доступу до них терористичних угруповань.
11. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних
справ, Міністерству оборони, Міністерству юстиції, Службі безпеки,
Службі зовнішньої розвідки у межах наданих їм повноважень: { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
проводити моніторинг заходів у сфері боротьби з тероризмом, в
яких бере участь Україна по лінії міжнародних організацій;
вжити заходів для приєднання України до міжнародних договорів
з питань боротьби з тероризмом, зокрема до Конвенції про боротьбу
з фінансуванням тероризму ( 995_518 ), Європейської конвенції про
відшкодування жертвам насильницьких злочинів ( 994_319 ),
Конвенції про кіберзлочинність та забезпечити імплементацію
резолюцій Ради Безпеки ООН від 19 жовтня 1999 р. N 1269
( 995_451 ) і від 12 вересня 2001 р. N 1368 ( 995_896 ) щодо
розширення співробітництва у сфері запобігання і припинення
терористичних актів;
прискорити розроблення проектів Законів України "Про боротьбу
з тероризмом", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення боротьби з тероризмом" і Національної
антитерористичної програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29вгору