Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим
Постанова Верховної Ради України від 22.09.1994180/94-ВР
Документ 180/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 22.09.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про політико-правову ситуацію в Автономній
Республіці Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.372 )

Політична криза в Криму спричинена вкрай незадовільним
розв'язанням соціально-економічних проблем, неспроможністю
виконавчої і законодавчої влади знайти спільні, ефективні підходи
до їх вирішення. Виходячи з аналізу ситуації в Автономній
Республіці Крим, зробленого тимчасовою депутатською комісією, що
працювала в Автономній Республіці Крим з 16 по 20 вересня 1994
року, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з оцінками щодо ситуації в Автономній
Республіці Крим, які містяться в Заяві Президії Верховної Ради
України від 12 вересня 1994 року і висновках тимчасової
депутатської комісії.
2. Звернутися до Президента України як гаранта додержання
Конституції і законів України з пропозицією вжити заходів щодо
приведення актів органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим у відповідність з Конституцією ( 888-09 ) і законами
України, зокрема указів Президента Криму про призупинення
діяльності Верховної Ради Криму та місцевих Рад усіх рівнів, що
ведуть до ліквідації народовладдя в Автономії.
3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим до 1 листопада
1994 року привести Конституцію і закони Автономної Республіки Крим
у відповідність з Конституцією і законодавством України.
4. Тимчасовій депутатській комісії по вивченню ситуації в
Автономній Республіці Крим продовжити роботу. У разі невиконання
Верховною Радою Автономної Республіки Крим пункту 3 цієї Постанови
разом з Комісією з питань правової політики та судово-правової
реформи подати до 1 листопада 1994 року проект Постанови Верховної
Ради України про заходи, що випливають із Конституції і законів
України.
5. Кабінету Міністрів України подати Автономній Республіці
Крим допомогу у вирішенні питань, пов'язаних з підготовкою до зими
1994-1995 років, та здійсненні заходів щодо поліпшення
санітарно-епідемічного стану в Криму.
6. Результати виконання цієї Постанови розглянути до 5
листопада 1994 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 180/94-ВРвгору