Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань кооперації
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Перелік від 07.07.1989180
Документ 180-89-п, поточна редакція — Редакція від 20.10.1992, підстава - 593-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 1989 р. N 180
Київ
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність,
рішень Уряду УРСР з питань кооперації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 593 ( 593-92-п ) від 20.10.92 )

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. У зв'язку з Законом СРСР "Про кооперацію в СРСР"
( v8998400-88 ) та відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від
30 грудня 1988 р. N 1485 (ЗП СРСР, 1989 р., N 6, ст. 18):
а) визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з
питань кооперації згідно з переліками NN 1-4, що додаються;
б) затвердити зміни, що вносяться до рішень Уряду УРСР
(додаються).
Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР вказаною постановою
визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР з питань
кооперації і затвердила зміни, що вносяться до рішень Уряду СРСР
(додаються).
2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
13 квітня 1989 р. N 314 визнала такими, що втратили чинність,
абзац четвертий пункту 1 і пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР
від 14 березня 1988 р. N 326 "Про деякі питання кооперативної та
індивідуальної трудової діяльності" ( ЗП СРСР, 1988 р., N 15,
ст. 41), а також пункти 3 і 4 цієї постанови в частині
кооперативів (підпункт 1 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР
від 30 березня 1988 р. N 74 ( 74-88-п ) - ЗП УРСР, 1988 р., N 5,
ст. 22, а також підпункти 3 і 4 пункту 4 цієї постанови у
відповідній частині).
Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1989 р. N 314
введена в дію з 1 липня 1989 року.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 23

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 липня 1989 р. N 180
ПЕРЕЛІК N 1
рішень Уряду УРСР з питань колгоспів та інших
сільськогосподарських кооперативів,
що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 4 листопада 1926 р. "Проект
статуту Всеукраїнської Спілки садівницьких, городницьких,
виноградницьких та пасічницьких кооперативів "Плодоспілка"
(Протокол N 54/471, пункт 56).
2. Постанова Раднаркому УРСР від 11 листопада 1926 р. "Проект
"Статут Всеукраїнського Кооперативного Скотарсько-Молочарського
Союзу "Добробут" (Протокол N 55/472, пункт 17).
3. Постанова Економнаради УРСР від 14 червня 1927 р.
"Пропозиції Комісії тов. Жигалка, утвореної постановою Екнаради
УСРР з 26 березня 1927 року (прот. N 20, п. 3) щодо складання
резолюції в справі про стан сільськогосподарської кооперації
та її роботи в справі піднесення незаможного господарства"
(Протокол N 33/486, пункт 2).
4. Постанова Економнаради УРСР від 21 червня 1927 р. "Про
роботу системи сільськогосподарського кредиту в 1925-26 році та в
першому півріччі 1926-27 року" (Протокол N 34/487, пункт 15).
5. Постанова Раднаркому УРСР від 1 грудня 1927 р. "Про зміну
Статуту Всеукраїнської Спілки садівницьких, городницьких,
виноградницьких та пасічницьких кооперативів "Плодоспілка"
(Протокол N 58/537, пункт 4).
6. Постанова Раднаркому УРСР від 15 грудня 1927 р. "Проект
змін статуту Всеукраїнського Союзу скотарсько-молочарської
кооперації "Добробут" (Протокол N 60/539, пункт 10).
7. Постанова Раднаркому УРСР від 5 січня 1928 р. "Про зміну
нормального статуту машинно-тракторного товариства"
(Протокол N 1/543, пункт 15).
8. Постанова Раднаркому УРСР від 23 березня 1928 р. "Про
заходи щодо використання 10 % відрахувань до районного бюджету від
сум реалізації позики зміцнення сільського господарства" (Протокол
N 15/557, пункт 1 "б").
9. Постанова Економнаради УРСР від 29 червня 1928 р.
"Підсумки і дальші заходи щодо розвитку с/г кооперації" (Протокол
N 28/542, пункт 6).
10. Постанова Раднаркому УРСР від 17 липня 1928 р. "Про
примусовий викуп тракторів у приватних осіб, що придбали їх від
с/г об'єднань незалежно від часу придбання" (Протокол N 36/578,
пункт 21).
11. Постанова Економнаради УРСР від 6 серпня 1929 р. "Про
роботу української цукрової промисловості та перспективи роботи її
в 1929 і 1930 рр." (Протокол N 20/587, пункт 11).
12. Постанова Економнаради УРСР від 17 вересня 1929 р. "Умови
контрактації цукрового буряку на 1930 р." (Протокол N 24/591,
пункт 14).
13. Постанова Економнаради УРСР від 10 січня 1930 р. "Про
передачу товарового борошномелля Укрзерноцентра, Вукопспілки,
Дніпромлина та інших організацій - Союзхліба, а також про передачу
селянських млинів Союзхліба - Укрзерноцентру" (Протокол N 1/599
пункт 13).
14. Постанова Економнаради УРСР від 10 січня 1930 р. "Проект
Уставу про реорганізацію с/г кредитових та універсальних союзів і
розподіл їхніх балансів в зв'язку з новою побудовою с/г
кооперації" (Протокол N 1/599, пункт 14).
15. Постанова Економнаради УРСР від 30 січня 1930 р. "Про
підсилення заготівлі коров'ячого масла" (Протокол N 3/601, пункт 4
"б").
16. Постанова Економнаради УРСР від 20 лютого 1930 р. "Про
реорганізацію Укрм'ясо" (Протокол N 5/604, пункт 5).
17. Постанова Раднаркому УРСР від 23 травня 1930 р. "Про
заходи до організаційно-господарчого закріплення колгоспів"
(Протокол N 16/669, пункт 25).
18. Постанова Економнаради УРСР від 9 вересня 1930 р. "Проект
постанови Екнаради УСРР "Про Всеукраїнське яєчне, птахівне та
молочно-масляне об'єднання "Укрмолококооптах" (Протокол N 22/621,
пункт 17).
19. Постанова Економнаради УРСР від 10 вересня 1931 р. "Про
виконання плану та розвиток промислового птахівництва" (Протокол
N 24/656, пункт 3).
20. Постанова Економнаради УРСР від 20 жовтня 1931 р. "Про
прирівнення до відхідників колгоспників - членів промкооперативів,
щодо забезпечення продуктами харчування" (Протокол N 28/660,
пункт 20).
21. Постанова Економнаради УРСР від 13 липня 1932 р. "Про
план крамопостачання України в III-му кварталі 1932 року"
(Протокол N 19/682, пункт 31).
22. Постанова Економнаради УРСР від 15 жовтня 1932 р. "Про
закриття кустарних олійниць" (Протокол N 28/691, пункт 24).
23. Постанова Економнаради УРСР від 29 січня 1933 р. "Про
крайній розмір відрахувань з заробітку колгоспників, які працюють
колгоспними кіньми на лісовивозках" (Протокол N 4/701, пункт 15).
24. Постанова Раднаркому УРСР від 2 жовтня 1938 р. N 1282
"Про затвердження примірного статуту каси громадської
взаємодопомоги сільськогосподарської артілі" (ЗП УРСР, 1938 р.,
N 7, ст. 23).
25. Постанова Раднаркому УРСР від 26 червня 1940 р. N 921
"Про організацію сезонних дитячих ясел у колгоспах УРСР" (ЗП УРСР,
1940 р., N 18-20, ст. 119).
26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1947 р. N 1104
"Про заходи по охороні посівів і хліба в колгоспах і радгоспах
УРСР" (ЗП УРСР, 1947 р., N 14, ст. 90).
27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 квітня 1948 р. N 638
"Про план вирощування племінних плідників в колгоспах УРСР в
1948 році".
28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1950 р. N 143
"Про кредитний план Сільгоспбанку по Українській РСР на 1950 рік".
29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1950 р. N 913
"Про хід виконання постанови Ради Міністрів Української РСР від
18 вересня 1948 року N 2074 "Про заходи по відновленню і дальшому
розвитку льонарства і коноплярства і поліпшенню справи первинної
обробки льону-довгунця і конопель по Українській РСР".
30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1950 р. N 927
"Про заходи по поліпшенню якості молока, яке поставляється державі
колгоспами та індивідуальними господарствами".
31. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 травня
1950 р. N 1515 "Про використання в 1950 році м'яльно-тіпальних
машин НП-9 в МТС і колгоспах для обробітку кенафу".
32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1950 р. N 2285
"Про заходи в зв'язку з укрупненням дрібних колгоспів" (ЗП УРСР,
1950 р., N 14, ст. 39).
33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 червня 1951 р.
N 1543 "Про хід обліку та підготовки до проведення
сільськогосподарського податку на 1951 рік".
34. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1951 р. N 1984
"Про проведення сільськогосподарського податку по Українській РСР
в 1951 році".
35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1951 р.
N 2722 "Про заходи по забезпеченню виконання плану заготівель
кишкової сировини в 1951 році".
36. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1952 р.
N 768.
37. Пункт 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня
1954 р. N 1581 "Про відбудову недіючих сільських електростанцій і
заходи по поліпшенню експлуатації електростанцій, електромереж і
трансформаторних підстанцій в колгоспах, МТС і радгоспах" (ЗП
УССР, 1954 р., N 19-20, ст. 121).
38. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1955 р. N 603
"Про підготовку кваліфікованих виробничих кадрів для колгоспів в
учбових закладах системи трудових резервів".
39. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1956 р. N 593
"Про заходи, зв'язані з виданням постанови Ради Міністрів СРСР
"Про поліпшення насінництва зернових та олійних культур і трав",
крім пункту 2.
40. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1956 р. N 1450
"Про економне витрачання та посилення контролю за правильним
витрачанням грошей, хліба та інших матеріальних цінностей в
колгоспах".
41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1958 р. N 29
"Про хід запровадження щомісячного авансування колгоспників і
додаткової оплати праці в колгоспах" (ЗП УРСР, 1958 р., N 1,
ст. 3).
42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1958 р.
N 1511 "Про розрахунки колгоспів з державою за придбану в
машинно-тракторних станціях техніку".
43. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1958 р.
N 1564 "Про заходи по поліпшенню упаковки помідорів, винограду та
кісточкових плодів, які поставляються в міста і промислові
центри".
44. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1959 р. N 513
"Про заходи по розвитку птахівництва та створенню навколо
промислових центрів і міст великих птахівничих ферм".
45. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1959 р. N 648
"Про заходи по забезпеченню виконання завдань по силосуванню
кормів у колгоспах, радгоспах і підсобних господарствах
Української РСР".
46. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня
1959 р. N 927 "Про встановлення єдиної системи торгівлі запасними
частинами, вузлами і агрегатами до автомобілів, тракторів і
сільськогосподарських машин, а також автотракторним
електроустаткуванням і виробами для ремонту цих машин" (ЗП УРСР,
1959 р., N 6, ст. 74), а також підпункт "в" пункту 10 цієї
постанови в частині кооперативних організацій.
47. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1959 р.
N 1439 "Про виконання постанови ЦК КП України і Ради Міністрів
УРСР від 18 березня 1959 року N 387 "Про збільшення поголів'я
корів та контрактацію і закупівлю великої рогатої худоби
колгоспами і радгоспами".
48. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1959 р.
N 1384.
49. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1959 р.
N 1746 "Про затвердження правил ведення касових операцій в
сільськогосподарській артілі, а також примірних положень про
головного (старшого) бухгалтера і ревізійну комісію
сільськогосподарської артілі" (ЗП УРСР, 1959 р., N 11, ст. 152).
50. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1960 р. N 238
"Про заходи по поліпшенню справи утворення, зберігання і
використання неподільних фондів у колгоспах Української РСР".
51. Абзац сьомий підпункту "б" пункту 1, підпункт "в"
пункту 2, підпункт "г" пункту 5 і пункт 7 постанови Ради Міністрів
УРСР від 30 квітня 1960 р. N 638 "Про організацію боротьби з
ерозією грунтів на території УРСР" (ЗП УРСР, 1960 р., N 4, ст. 63)
в частині колгоспів.
52. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1960 р.
N 1000 "Про стан і заходи по поліпшенню техніки безпеки і
виробничої санітарії в колгоспах УРСР".
53. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 липня 1961 р. N 952
"Про забезпечення колгоспів сезонною робочою силою і впорядкування
відходництва".
54. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1961 р.
N 1745 "Про факти будівництва крупних промислових підприємств
колгоспами Української РСР".
55. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1962 р. N 628
"Про забезпечення колгоспів сезонною робочою силою".
56. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 жовтня 1962 р. N 1142
"Про подання допомоги колгоспам у стягненні дебіторської
заборгованості".
57. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня
1962 р. N 1154 "Про заходи по збільшенню виробництва і заготівель
тютюну в Українській РСР".
58. Пункти 4 і 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 січня
1963 р. N 81 "Про збільшення виробництва і державних закупок
квасолі в колгоспах і радгоспах Української РСР".
59. Пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 січня
1964 р. N 61 "Про заходи по поліпшенню розрахунків в народному
господарстві Української РСР" (ЗП УРСР, 1964 р., N 1, ст. 4).
60. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1964 р. N 117
"Про впорядкування організованого набору робітників на сезонні
роботи в колгоспах".
61. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1964 р. N 446
"Про затвердження Типового трудового договору про найом колгоспами
тимчасових робітників" (ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 57).
62. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 листопада
1964 р. N 1203 "Про заходи по поліпшенню підготовки і підвищенню
кваліфікації рахівничих працівників та працівників механізованого
обліку для сільського господарства" в частині колгоспів.
63. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1966 р. N 93
"Про порядок списання з балансів колгоспів будинків, споруд,
сільськогосподарської техніки, устаткування та іншого майна" (ЗП
УРСР, 1966 р., N 1, ст. 12).
64. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1966 р. N 130
"Про поліпшення планування капіталовкладень і використання
основних фондів у колгоспах УРСР".
65. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 січня 1967 р. N 14
"Про план Держбанку СРСР по довгостроковому кредитуванню на
1967 рік по Українській РСР".
66. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1967 р. N 375
"Про заходи по зниженню собівартості тваринницької продукції в
колгоспах Української РСР".
67. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня
1967 р. N 656 "Про поштовий зв'язок в сільській місцевості" (ЗП
УРСР, 1967 р., N 10, ст. 119).
68. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 липня
1968 р. N 333 "Про приймання і зберігання заготівельними
організаціями кишкової і сичужної сировини, щетини, кінського і
коров'ячого волоса, пуху і пір'я та про закупочні ціни на цю
сировину" (З УРСР, 1968 р., N 7,аст. 93).
69. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 серпня 1968 р. N 427
"Про наслідки фінансово-господарської діяльності колгоспів
Української РСР за 1967 рік".
70. Абзац перший пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
26 березня 1969 р. N 206 "Про державний нагляд за технічним станом
машинно-тракторного парку в колгоспах, радгоспах і інших
державних сільськогосподарських підприємствах і організаціях" (ЗП
РСР, 1969 р., N 3, ст. 37) в частині списання тракторів, комбайнів
та інших сільськогосподарських машин та устаткування.
71. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 січня 1972 р. N 15
"Про затвердження Положення про Раду колгоспів Української РСР"
(ЗП УРСР, 1972 р., N 1, ст. 5).
72. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1972 р. N 471
"Про затвердження Примірного положення про ревізійну комісію
колгоспу" (ЗП УРСР, 1972 р., N 10, ст. 98).
73. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 квітня 1973 р.
N 200 "Про поліпшення планування виробничо-фінансової діяльності
колгоспів республіки".
74. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня
1973 р. N 280 "Про заходи по впорядкуванню діяльності підсобних
підприємств і промислів у сільському господарстві" (ЗП УРСР,
1973 р., N 6, ст. 48), а також пункт 6 і підпункт 2 "а" пункту 8
цієї постанови в частині колгоспів і міжколгоспних організацій.
75. Абзац другий пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
12 липня 1973 р. N 321 "Про впорядкування відходництва
колгоспників на сезонні роботи" (ЗП УРСР, 1973 р., N 8, ст. 61) в
частині колгоспів і міжколгоспних організацій.
76. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 грудня 1973 р. N 570
"Про усунення недоліків в оплаті праці працівників міжколгоспних
будівельних організацій".
77. Пункти 1 і 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 квітня
1975 р. N 163 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР
від 7 травня 1964 р. N 446 "Про затвердження Типового трудового
договору про найом колгоспами тимчасових робітників" (ЗП УРСР,
1975 р., N 4, ст. 18).
78. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 травня 1975 р.
N 367.
79. Пункт 9 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого
1977 р. N 105.
80. Абзац другий пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від
4 вересня 1979 р. N 439 "Про збільшення виробництва і закупок
хутровини кліткового звірівництва та поліпшення її якості".
81. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 квітня 1981 р. N 159
"Про виплату винагород за вислугу років працівникам міжколгоспних
будівельних і шляхобудівельних організацій Укрміжколгоспбуду".
82. Абзац перший розпорядження Ради Міністрів УРСР від
4 липня 1984 р. N 333 в частині колгоспів.
83. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня
1984 р. N 404 ( 404-84-п ) "Про заходи по поліпшенню комунального
обслуговування населення у сільській місцевості" (ЗП УРСР,
1984 р., N 10, ст. 70).
84. Абзац другий пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від
11 грудня 1984 р. N 468 "Про заходи по забезпеченню
високоефективного використання меліорованих земель в колгоспах,
радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах" (ЗП УРСР,
1985 р., N 1, ст. 4).
85. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 лютого 1985 р. N 54
( 54-85-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про Раду
колгоспів Української РСР" (ЗП УРСР, 1985 р., N 2, ст. 11).

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 липня 1989 р. N 180
ПЕРЕЛІК N 2
рішень Уряду УРСР з питань риболовецьких
колгоспів, що втратили чинність

1. Постанова Економнаради УРСР від 8 травня 1928 р. "Про
підсилення роботи рибальської кооперації" (Протокол N 21/535,
пункт 30).
2. Постанова Економнаради УРСР від 6 серпня 1929 р. "Про стан
рибного господарства на Україні" (Протокол N 20/587, пункт 3).
3. Постанова Раднаркому УРСР від 2 липня 1930 р. "Про
взаємини НКТ та НКЗС УСРР в справі рибного господарства на
Україні" (Протокол N 21/674, пункт 4).
4. Постанова Економнаради УРСР від 9 липня 1930 р. "Про
наслідки весняної путини та підготовку до осінньої"
(Протокол N 17/616, пункт 12).
5. Постанова Економнаради УРСР від 29 липня 1930 р. "Про
рибне господарство та рибну промисловість" (Протокол N 18/617,
пункт 19).
6. Постанова Економнаради УРСР від 10 жовтня 1930 р. "Про
рибне господарство та рибну промисловість на Україні"
(Протокол N 24/623, пункт 17).
7. Постанова Раднаркому УРСР від 19 березня 1937 р. "Про
обслуговування колгоспного рибного господарства в 1937 році" (ЗЗ
УРСР, 1937 р., N 10, ст. 40).
8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1948 р. N 1855
"Про поліпшення торговельного обслуговування робітників рибної
промисловості та рибалок-колгоспників".
9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 1949 р. N 3812
"Про впорядкування роботи неосновних рибозаготовчих організацій
Української РСР".
10. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 липня
1953 р. N 1408 "Про заходи по збільшенню вилову риби
риболовецькими колгоспами".
11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1962 р. N 712
"Про передачу у відання Державного комітету Ради Міністрів СРСР по
рибному господарству установ, організацій і підприємств" (ЗП УРСР,
1962 р., N 6, ст. 91).
12. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 лютого
1967 р. N 132 "Про утворення спілок риболовецьких колгоспів
(рибакколгоспспілок)" (ЗП УРСР, 1967 р., N 2, ст. 18).

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 липня 1989 р. N 180

ПЕРЕЛІК N 3
рішень Уряду УРСР з питань споживчої
кооперації, що втратили чинність

1. Постанова Економнаради УРСР від 22 вересня 1922 р. "Про
експертну та імпортну роботу Української кооперації" (ЗУ УРСР,
1923 р., N 1, ст. 10).
2. Постанова Раднаркому УРСР від 28 жовтня 1926 р. "Проект
статуту Вукопспілки" (Протокол N 53/470, пункт 23).
3. Постанова Раднаркому УРСР від 18 травня 1929 р. "Про зміну
арт. 12 Статуту "Вукопспілки" (Протокол N 26/630, пункт 5).
4. Постанова Економнаради УРСР від 10 січня 1930 р.
"Про реорганізацію системи торгів на Україні" (Протокол N 1/599,
пункт 6).
5. Постанова Економнаради УРСР від 20 травня 1930 р. "Про
утворення при Вукопспілці страхової секції взаємного
кооперативного страхування" (Протокол N 12/611, пункт 14).
6. Постанова Економнаради УРСР від 30 травня 1930 р. "Про
зміну постанови Екнаради УСРР з 10-1-30 р. (пр. N 1, п. 6) щодо
реорганізації системи торгів на Україні" (Протокол N 13/612,
пункт 12).
7. Постанова Економнаради УРСР від 23 січня 1931 р. N 44 "Про
заходи щодо оздоровлення фінансово-господарського стану споживчої
кооперації України".
8. Постанова Економнаради УРСР від 10 травня 1931 р. "Про
утворення в системі споживкооперації кооперативних пайових
товариств для спільної експлуатації робкоопами
сільськогосподарських та промислових підприємств" (Протокол
N 12/643, пункт 13).
9. Постанова Економнаради УРСР від 2 липня 1931 р. "Про
реорганізацію системи споживкооперації" (Протокол N 17/648,
пункт 5).
10. Постанова Раднаркому УРСР від 29 червня 1933 р. "Про
запровадження збільшеного диференційованого паю в споживчій
кооперації" (Протокол N 16, розд. II, пункт 47).
11. Постанова Економнаради УРСР від 19 квітня 1941 р. N 184
"Про постачання колгоспних млинів донпаливом".
12. Постанова Раднаркому УРСР від 13 лютого 1946 р. N 202
"Про заходи по збільшенню виробництва, розширенню асортименту та
поліпшенню якості фарб і лаків у місцевій промисловості і
промисловій кооперації УРСР".
13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1948 р. N 751
"Про додатковий план закупок системою споживчої кооперації
сільськогосподарських продуктів і сировини по цінах, що
складаються на ринках, на II квартал 1948 року".
14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1948 р.
N 2451 "Про фінансовий стан споживчої кооперації Української РСР".
15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1949 р. N 290
"Про підготовку підприємств будівельних матеріалів Міністерства
місцевої промисловості УРСР і Укоопромради до виробничого сезону і
заходи по забезпеченню виконання плану 1949 року".
16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1949 р. N 329
"Про поліпшення торгівлі картоплею та овочами, посилення контролю
за зберіганням їх та переміщення запасів заготовленої картоплі
врожаю 1948 року в незабезпечені райони".
17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1949 р.
N 1486 "Про заходи по поліпшенню торгівлі на селі і по зміцненню
фінансового стану споживчої кооперації Української РСР", крім
підпункту "а" пункту 3 і пункту 28.
18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1949 р.
N 3479 "Про хід виконання споживчою кооперацією постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 червня 1949 року N 1486 "Про заходи по
поліпшенню торгівлі на селі і по зміцненню фінансового стану
споживчої кооперації Української РСР", крім пункту 3.
19. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 грудня 1949 р.
N 1494.
20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1949 р.
N 3798 "Про заготівлю та зберігання яєць організаціями споживчої
кооперації Української РСР".
21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1950 р. N 1342
"Про заходи по забезпеченню виконання державного плануа заготівель
вовни і поліпшенню її якості".
22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1953 р.
N 1850 "Про поліпшення торгівлі гасом в сільській місцевості
Української РСР".
23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1953 р.
N 2354 "Про заходи допомоги колгоспам у будівництві тваринницьких
приміщень".
24. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 березня
1954 р. N 318 "Про поліпшення лісозаготівель для потреб колгоспів,
радгоспів, підприємств і установ сільського господарства в
Українській РСР".
25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1954 р. N 1012
"Про збільшення випуску, розширення асортименту і поліпшення
якості дитячих іграшок та ігор підприємствами республіканської,
місцевої і кооперативної промисловості Української РСР
в 1954 році".
26. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 січня 1959 р.
N 66.
27. Підпункти "б" і "в" пункту 2 постанови Ради Міністрів
УРСР від 24 січня 1959 р. N 79 "Про заходи по впорядкуванню
заготівлі, переробки і використання лому та відходів чорних і
кольорових металів".
28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1959 р.
N 332 "Про кооперативну торгівлю сільськогосподарськими продуктами
в містах і робітничих селищах" (ЗП УРСР, 1959 р., N 3, ст. 22).
29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1960 р. N 112
"Про зосередження підприємств побутового обслуговування населення
Сталінської області в системі промислової і споживчої кооперації"
в частині зосередження підприємств побутового обслуговування
населення в системі промислової кооперації.
30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1960 р.
N 1824 "Про підвищення норм виробітку працівників промислових
підприємств споживчої кооперації в зв'язку з упорядкуванням
заробітної плати".
31. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 червня
1967 р. N 410 "Про заходи по посиленню боротьби з порушеннями
державних роздрібних цін".
32. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 лютого 1972 р.
N 71 в частині кооперативної торгівлі.
33. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 березня
1974 р. N 152 "Про заходи по розпродажу промислових товарів, що
нагромадилися в торговельній мережі".
34. Пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 квітня
1975 р. N 162 "Про заходи по розпродажу промислових товарів, що
нагромадилися в торговельній мережі".
35. Абзац п'ятий пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від
29 березня 1985 р. N 138 ( 138-85-п ) "Про дальше поліпшення
забезпечення населення будівельними матеріалами та виробами".
36. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 серпня
1985 р. N 328 ( 328-85-п ) "Про додаткові заходи по поліпшенню
організації закупок і переробки хутрових та шубних овчин".
37. Пункт 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 серпня
1986 р. N 457.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 липня 1989 р. N 180
ПЕРЕЛІК N 4
рішень Уряду УРСР з інших питань
кооперації, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 12 серпня 1926 р. "Про
пільги щодо переїзду на трамваях дітей-кустарів та ремісників"
(Протокол N 39/456, пункт 42).
2. Постанова Раднаркому УРСР від 9 вересня 1926 р. "Прохання
Наркомосвіти УСРР про перетворення Київського Кооперативного
Технікуму на Кооперативний Інститут ім. В.Я. Чубаря" (Протокол
N 44/461, пункт 7).
3. Постанова Раднаркому УРСР від 9 вересня 1926 р. "Про
реорганізацію районових спілок сільськогосподарських кооперативів
у Кредітспілки" (Протокол N 44/461, пункт 58).
4. Постанова Раднаркому УРСР від 31 травня 1928 р. "Про
надання головам правлінь Всеукраїнської Спілки промислової і
промислово-кредитної кооперації (Вукопромкредитспілка) і
Всеукраїнської Спілки житлової кооперації ("Укржитлоспілка") права
брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Ради Народних
Комісарів УРСР і Української Економічної Наради" (Протокол
N 27/569, пункт 42).
5. Постанова Економнаради УРСР від 14 травня 1929 р. "Проект
постанови УЕН "Про утворення фондів культурно-побутового та
культурно-освітнього обслуговування населення житлово-орендних
кооперативів" (Протокол N 14/581, пункт 11).
6. Постанова Економнаради УРСР від 14 травня 1929 р. "Проект
постанови УЕН про порядок і умови передачі кредитів госпорганами
робітничій житло-будівельній кооперації і проект генеральної угоди
поміж Укржитлоспілкою та госпорганами" (Протокол N 14/581
пункт 15).
7. Постанова Економнаради УРСР від 28 травня 1929 р.
"Доповідь НКТ УСРР про стан робітничого постачання та про хід
заготівлі картоплі" (Протокол N 15/582, пункт 2 "а").
8. Постанова Економнаради УРСР від 6 серпня 1929 р. "Про
націнки на товари для утворення фонду капітального торговельного
будівництва робітничої кооперації України" (Протокол N 20/587,
пункт 12).
9. Постанова Раднаркому УРСР від 10 вересня 1929 р. "Про
звільнення промисловокооперативних організацій від плати за
розроблення гірничих дільниць будівельних нерудних та
загально-поширених копалин" (Протокол N 41/645, пункт 15).
10. Постанова Раднаркому УРСР від 23 березня 1931 р. "Про
ліквідацію головного кооперативного комітету УСРР" (ЗЗ УРСР,
1931 р., N 10, ст. 100).
11. Постанова Економнаради УРСР від 21 червня 1931 р. "Про
заходи до підвищення виробництва мила і дезинфектуючих засобів на
Україні в 1931 р." (Протокол N 16/647, пункт 17).
12. Постанова Економнаради УРСР від 9 квітня 1935 р. N 18
"Гуртові відпускні ціни на господарську вірьовку й вірьовочні чуні
виробництва промкооперації та кооперації інвалідів з планової
сировини" (Протокол N 3/731).
13. Постанова Раднаркому УРСР від 20 лютого 1945 р. N 252
"Про заходи по збільшенню виробництва фарб і лаків підприємствами
місцевої промисловості і промкооперації УРСР".
14. Постанова Раднаркому УРСР від 13 лютого 1946 р. N 202
"Про заходи по збільшенню виробництва, розширенню асортименту та
поліпшенню якості фарб і лаків у місцевій промисловості і
промисловій кооперації УРСР".
15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1947 р.
N 1368 "Про заходи по поліпшенню і розширенню комерційної торгівлі
будівельними матеріалами по УРСР".
16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1948 р. N 856
"Про проникнення приватника до промислової кооперації, кооперації
інвалідів, споживкооперації та підприємств місцевої промисловості
УРСР".
17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1948 р.
N 2575 "Про заходи по поліпшенню якості, розширенню асортименту і
поліпшенню зовнішнього оформлення виробів широкого вжитку, що
виробляються підприємствами міністерств УРСР: легкої, місцевої
промисловості і промислової кооперації УРСР".
18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1949 р. N 326
"Про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР N 682 від
28 квітня 1948 року "Про розширення торгівлі гасовими лампами і
ламповим склом у сільській місцевості".
19. Пункти 9 і 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 березня
1949 р. N 496 "Про колективне та індивідуальне городництво
і садівництво робітників і службовців" (ЗП УРСР, 1949 р., N 5,
ст. 13).
20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1949 р. N 2892
"Про поставку споживчій кооперації УРСР гасових ламп і лампового
скла".
21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 жовтня 1949 р.
N 3188 "Про концентрацію і поліпшення розміщення виробництва
колісного обозу в місцевій промисловості і промисловій кооперації
УРСР".
22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1950 р.
N 59.
23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1950 р. N 219
"Про затвердження основних показників річних фінансових планів по
системах Укоопромради, Укоопромлісоспілки та Укоопінради на
1950 рік".
24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1950 р. N 493
"Про контроль за виконанням плану пошиття та поставки
міністерствам і відомствам спецодягу в 1950 році".
25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1950 р. N 2361
"Про заходи по поліпшенню якості та розширенню асортименту
канцелярського приладдя, що виробляється на підприємствах місцевої
промисловості і промислової кооперації УРСР".
26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1950 р.
N 3159 "Про строки подання звітності про виконання плану пошиття
спецодягу".
27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 листопада 1950 р.
N 3612 "Про великі зловживання в будівельних артілях промислової
кооперації і посилення боротьби з розкраданнями кооперативної
власності".
28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1951 р. N 287
"Про неправильне витрачання фондової тканини, виділеної для
пошиття одягу та білизни учням шкіл і училищ Міністерства
трудових резервів".
29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1951 р. N 1703
"Про поліпшення роботи майстерень по ремонту взуття, одягу та
металовиробів для населення".
30. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1951 р.
N 1704.
31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1952 р. N 820
"Про індивідуальне і колективне городництво робітників і
службовців".
32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 липня 1952 р. N 2096
"Про заходи по поліпшенню якості та дальшому розширенню
виробництва повозок, ходів, возів та інших обозних виробів на
підприємствах місцевої промисловості і промислової кооперації
Української РСР".
33. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1952 р.
N 1982.
34. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1953 р. N 250
"Про пошиття та поставку міністерствам і відомствам спецодягу в
1953 році".
35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1953 р.
N 2174 "Про стан виконання промисловою кооперацією УРСР постанови
Ради Міністрів УРСР від 5 липня 1952 року N 2096 в справі
поліпшення якості і дальшого розширення виробництва обозних
виробів".
36. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 лютого 1954 р. N 147
"Про план капітальних робіт по Укрпромраді та Укрпромстрахраді на
1954 рік".
37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1954 р.
N 375 "Про заходи допомоги Укрпромраді в поліпшенні справи
капітального будівництва".
38. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1954 р.
N 371 "Про план використання товарної продукції місцевої і
кооперативної промисловості УРСР на 1954 рік".
39. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1954 р.
N 310.
40. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1954 р. N 690
"Про додаткове завдання по виробництву гасових ламп і лампових
виробів".
41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1955 р. N 263
"Про план використання товарної продукції місцевої і кооперативної
промисловості Української РСР на 1955 рік".
42. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 травня 1955 р.
N 513.
43. Підпункти "а", "б", "в", "д" пункту 1 і пункт 2 постанови
Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1958 р. N 897 "Про
житлово-будівельну і дачно-будівельну кооперації" (ЗП УРСР,
1958 р., N 7, ст. 132).
44. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 вересня 1958 р.
N 1261 "Про затвердження типових статутів житлово-будівельного і
дачно-будівельного кооперативів" (ЗП УРСР, 1958 р., N 9, ст. 176).
45. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 листопада 1962 р.
N 1318 "Про затвердження Примірного статуту кооперативу по
будівництву та експлуатації колективних гаражів-стоянок для
автомобілів і мотоциклів, що знаходяться в особистій власності
громадян" (ЗП УРСР, 1962 р., N 11, ст. 165).
46. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 вересня 1966 р. N 671
"Про затвердження Типового статуту садівницького
(виноградарського) товариства робітників і службовців Української
РСР" (ЗП УРСР, 1966 р., N 9, ст. 94).
47. Абзац другий пункту 2 Примірного статуту
житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 ( 186-85-п ) - ЗП УРСР,
1985 р., N 5, ст. 41 (в редакції постанови Ради Міністрів УРСР від
31 жовтня 1985 р. N 395 ( 395-85-п ) - ЗП УРСР, 1985 р., N 11,
ст. 88) в частині порядку організації молодіжних
житлово-будівельних кооперативів.
48. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 2 грудня
1986 р. N 416 ( 416-86-п ) "Про затвердження Типового статуту
садівницького товариства" (ЗП УРСР, 1986 р., N 12, ст. 70).
49. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1987 р. N 98
( 98-87-п ) "Про Примірний статут кооперативу по будівництву та
експлуатації творчих майстерень художників" (ЗП УРСР, 1987 р.,
N 4, ст. 22).
50. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1987 р. N 54
"Про організацію кооперативів по заготівлі й переробці вторинної
сировини" (ЗП УРСР, 1987 р., N 5, ст. 29), крім пункту 5.
51. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1987 р. N 166
( 166-87-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Ради
Міністрів УРСР від 26 лютого 1987 р. N 54 "Про організацію
кооперативів по заготівлі й переробці вторинної сировини" (ЗП
УРСР, 1987 р., N 8, ст. 52), крім пункту 2.

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 липня 1989 р. N 180
ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду УРСР
з питань кооперації

1. В абзаці третьому пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 серпня 1967 р. N 523 "Про збільшення виробництва та продажу
державі коробочок і насіння олійного маку" виключити слова: "та
рекомендувати колгоспам провадити додаткову оплату праці
колгоспників за вирощування коробочок і насіння олійного маку,
виділяючи для цього до 20 процентів виручки від їх реалізації".
2. В абзаці другому пункту 17 постанови Ради Міністрів УРСР
від 16 вересня 1970 р. N 499 "Про об'єднання рішень Уряду
Української РСР про порядок приймання, зберігання і відпуску
заготівельними організаціями худоби, птиці, кролів і яєць, а також
про закупку племінної худоби та дичини" (ЗП УРСР, 1970 р., N 9,
ст. 102) слова: "виконання плану" замінити словами: "загальний
обсяг".
3. В абзацах першому і третьому пункту 2 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 липня 1971 р. N 316 "Про поставку
біофабрикам і біокомбінатам тварин, птиці і субпродуктів для
виробництва біологічних препаратів" слова: "виконання плану"
змінити словами: "загальний обсяг".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 593
( 593-92-п ) від 20.10.92 )
5. У постанові Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. N 65
( 65-85-п ) "Про впорядкування організації колективного
садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1985 р., N 3, ст. 15):
а) у пункті 15 виключити слова: "Держбанком СРСР", а слова:
"пунктом 5 вказаної постанови (пункт 5 даної постанови)" замінити
словами: "пунктом 6 та підпунктом 2 пункту 11 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р.
N 364 (ЗП УРСР, 1987 р., N 12, ст. 78)";
б) пункт 4, абзац другий пункту 5, абзац перший пункту 6,
пункти 10 і 12 визнати такими, що втратили чинність.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів СРСР
від 30 грудня 1988 р. N 1485
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
(Витяг)

1. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 9 лютого 1950 р.
N 1311 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1950 р.
N 193).
2. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1950 р.
N 10912 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 липня 1950 р.
N 805).
3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 30 листопада 1953 р.
N 2868 "Про часткову зміну постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК
ВКП(б) від 3 вересня 1951 р. N 3258 "Про заходи по усуненню
недоліків в обліку поголів'я худоби і забезпеченню схоронності
громадського тваринництва колгоспів" (розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 8 грудня 1953 р. N 1415).
4. Пункт 24 додатка N 4 і додаток N 5 до постанови Ради
Міністрів СРСР від 3 березня 1954 р. N 365 "Про хід виконання
постанови Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1953 р. "Про заходи по
збільшенню добичі риби та випуску рибних продуктів" і додаткові
заходи допомоги рибній промисловості" (абзаци четвертий, п'ятий
підпункту "а", підпункти "б", "є", "ж" пункту 4 постанови Ради
Міністрів УРСР від 19 березня 1954 р. N 346).
5. Підпункт "з" пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від
15 жовтня 1954 р. N 2138 "Про поліпшення використання лісосічного
фонду" (підпункт "а" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від
30 жовтня 1954 р. N 1720) в частині промислової кооперації.
6. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1956 р.
N 112 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 січня 1956 р.
N 38 - ЗП УРСР, 1956 р., N 1-2, ст. 12).
7. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 грудня
1959 р. N 1359 "Про збільшення встановленого на 1960 рік ринкового
фонду борошна в зв'язку з скасуванням зустрічного продажу зерна та
борошна при закупках сільськогосподарських продуктів і сировини"
(абзац четвертий вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 січня 1960 р. N 24).
8. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 червня
1960 р. N 611 "Про списки виробництв, цехів, професій і посад з
шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову
відпустку і скорочений робочий день" - ЗП СРСР, 1960 р., N 12,
ст. 8 (пункт "б" розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 липня
1960 р. N 992 - ЗП УРСР, 1960 р., N 7, ст. 119) в частині
підприємств і організацій промислової кооперації.
9. Пункт 18 постанови Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня
1960 р. N 1060 "Про заходи по збільшенню заготівель хутровини і
каракулю для виробництва хутряних виробів і для експорту" (абзац
четвертий підпункту "б" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
8 грудня 1960 р. N 1950) в частині риболовецьких колгоспів.
10. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 березня
1962 р. N 252 "Про розширення показу науково-популярних,
хронікально-документальних та учбових фільмів на
сільськогосподарські теми" - ЗП СРСР, 1962 р., N 5, ст. 40
(пункт 3 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від
12 травня 1962 р. N 529 - ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 74).
11. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 26 вересня
1963 р. N 1034 "Про поліпшення роботи Всесоюзного об'єднання
"Союзсільгосптехніка" в галузі впровадження нової техніки в
сільськогосподарське виробництво" - ЗП СРСР, 1963 р., N 19,
ст. 192 (пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 грудня
1963 р. N 1349).
12. Підпункт "б" пункту 6 постанови Ради Міністрів СРСР від
30 червня 1964 р. N 560 "Про заходи по поліпшенню справи
винахідництва і раціоналізації в сільському господарстві" - ЗП
СРСР, 1964 р., N 12, ст. 79 (підпункт "б" пункту 6 вступної
частини постанови Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1964 р. N 816 -
ЗП УРСР, 1964 р., N 8, ст. 99).
13. Пункт 22 постанови Ради Міністрів СРСР від 13 березня
1965 р. N 157 "Про поліпшення торгівлі і громадського харчування в
країні" - ЗП СРСР, 1965 р., N 6, ст. 33 (підпункт "м" пункту 23
постанови Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1965 р. N 461 - ЗП
УРСР, 1965 р., N 5, ст. 59).
14. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 квітня
1965 р. N 251 "Про збільшення виробництва і заготівель рису" - ЗП
СРСР, 1965 р., N 8-9, ст. 64 (підпункт "б" пункту 3 постанови Ради
Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р. N 414) в частині колгоспів.
15. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 квітня
1965 р. N 252 "Про заходи по стимулюванню виробництва і заготівель
гречки" - ЗП СРСР, 1965 р., N 8-9, ст. 65 (підпункт "б" пункту 2
постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р. N 406) в
частині колгоспів.
16. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 квітня
1965 р. N 253 "Про збільшення виробництва і заготівель зерна проса
найбільш цінних сортів" - ЗП СРСР, 1965 р., N 8-9, ст. 66
(підпункт "б" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня
1965 р. N 407) в частині колгоспів.
17. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 квітня
1965 р. N 254 "Про заходи по збільшенню виробництва і закупок
насіння соняшнику" - ЗП СРСР, 1965 р., N 8-9, ст. 67 (підпункт "в"
пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р. N 45)
в частині колгоспів.
18. Пункт 37 постанови Ради Міністрів СРСР від 20 листопада
1965 р. N 975 "Про план розвитку народного господарства СРСР на
1966 рік" (підпункт 8 "а" пункту 52 постанови Ради Міністрів УРСР
від 1 грудня 1965 р. N 1120).
19. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 липня
1967 р. N 643 "Про порядок планування централізованих капітальних
вкладень і затвердження титульних списків будов" - ЗП СРСР,
1967 р., N 17, ст. 119 (підпункт 7 пункту 5 постанови Ради
Міністрів УРСР від 9 серпня 1967 р. N 524 - ЗП УРСР, 1967 р., N 8,
ст. 89) в частині кооперативних організацій.
20. Абзац третій підпункту "в" пункту 15 постанови Ради
Міністрів СРСР від 5 липня 1973 р. N 479 "Про додаткові заходи по
поліпшенню відтворення стада в колгоспах і радгоспах та дальшому
розвитку штучного осіменіння сільськогосподарських тварин" (абзац
другий підпункту "в" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
7 серпня 1973 р. N 357).
21. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 23 грудня
1975 р. N 1035 "Про заходи по посиленню державного нагляду за
технічним станом машинно-тракторного парку колгоспів, радгоспів та
інших сільськогосподарських підприємств і організацій" - ЗП СРСР,
1976 р., N 4, ст. 15 (підпункт "в" пункту 10 постанови Ради
Міністрів УРСР від 12 травня 1976 р. N 245 - ЗП УРСР, 1976 р.,
N 5, ст. 16) в частині колгоспів.
22. Пункт 3 і абзац третій пункту 7 постанови Ради Міністрів
СРСР від 30 березня 1976 р. N 210 "Про заходи по збільшенню
виробництва і закупок цибулі та часнику" (абзац четвертий пункту 4
постанови Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1976 р. N 175).
23. Абзац другий пункту 5 розпорядження Ради Міністрів СРСР
від 9 січня 1981 р. N 40 (абзац другий пункту 2 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 10 лютого 1981 р. N 67).
24. Абзаци перший і другий пункту 2 постанови Ради Міністрів
СРСР від 22 листопада 1984 р. N 1168 "Про стимулювання виробництва
насіння гібридів соняшнику" (абзаци перший і другий пункту 2
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1984 р. N 635)
в частині колгоспів.
25. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 31 липня
1985 р. N 716 "Про заходи по розширенню платних послуг населенню,
що надаються підприємствами й організаціями, для яких надання цих
послуг не є основною діяльністю" - ЗП СРСР, 1985 р., N 25, ст. 128
(підпункт 5 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 вересня
1985 р. N 347 - ЗП УРСР, 1985 р., N 10, ст. 78) в частині
колгоспів та інших кооперативних підприємств.
26. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 березня
1988 р. N 326 "Про деякі питання кооперативної та індивідуальної
трудової діяльності" - ЗП СРСР, 1988 р., N 15, ст. 41 (підпункт 2
пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 березня 1988 р.
N 74 ( 74-88-п ) - ЗП УРСР, 1988 р., N 5, ст. 220) в частині
подання декларації службовим особам банківських органів.

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів СРСР
від 30 грудня 1988 р. N 1485
ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду СРСР з
питань кооперації
(Витяг)

1. У пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 вересня
1970 р. N 751 "Про ціни на племінну худобу" - ЗП СРСР, 1970 р.,
N 16, ст. 129 (підпункт "д" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР
від 30 вересня 1970 р. N 531 - ЗП УРСР, 1970 р., N 10, ст. 113)
слова: "виконання плану" замінити словами: "загальний обсяг".
2. У підпункті "ж" пункту 2 постанови Ради Міністрів СРСР від
23 січня 1981 р. N 105 ( v0105400-81 ) "Про приймання в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" - ЗП СРСР, 1981 р.,
N 7, ст. 43 (підпункт "ж" пункту 2 вступної частини постанови Ради
Міністрів УРСР від 12 березня 1981 р. N 125 - ЗП УРСР, 1981 р., N
3, ст. 18) після слів: "а також колгоспів" включити слова: "та
інших кооперативних організацій", а слова: "інших кооперативних та
інших", і "кооперативних та інших" виключити.
3. У постанові Ради Міністрів СРСР від 5 лютого 1988 р. N 155
"Про вдосконалення порядку продажу по дрібному опту товарів
ринкового фонду установам, організаціям і підприємствам" (ЗП СРСР,
1988 р., N 8, ст. 21):
а) в абзаці другому пункту 1 виключити слова: "а також
товарів виробничо-технічного призначення колгоспами";
б) у пункті 2 виключити слова: "артілей старателів" і
доповнити його реченням такого змісту: "Для кооперативів такі
переліки встановлюються виконкомами місцевих Рад народних
депутатів";
в) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"Кооперативи можуть купувати в роздрібній торговельній мережі
продовольчі товари за безготівковим розрахунком або за готівку без
обмеження лімітом дрібного опту. При цьому виконкоми місцевих Рад
народних депутатів можуть встановлювати перелік продовольчих
товарів, що не підлягають продажу кооперативам у державній і
кооперативній роздрібній торговельній мережі";
г) у пункті 4 виключити слова: "по виробництву і реалізації
товарів народного споживання і наданню послуг населенню",
доповнивши його реченням такого змісту: "Виконкоми місцевих Рад
народних депутатів можуть встановлювати перелік товарів, що не
підлягають продажу кооперативам у роздрібній торговельній мережі"
(відповідні підпункти пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 15 лютого 1988 р. N 74 ( 74-88-р ).вгору