Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006180
Документ 180-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2006 р. N 180
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 117

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
29 січня 2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177, N 37, ст. 1981; 2004 р.,
N 28, ст. 1888, N 43, ст. 2841) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 180
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 117
( 117-2003-п )

1. У постанові:
1) у пункті 3:
в абзаці четвертому слова "і ветеранів органів внутрішніх
справ" замінити словами "ветеранів органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"забезпечити протягом 2006 року включення до Реєстру
інформації про осіб, які мають право на пільги за соціальною
ознакою згідно із Законами України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про статус
суддів" ( 2862-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ),
"Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), "Про захист
рослин" ( 180-14 ), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 ), статтею 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ), та про осіб, які з 1 січня 2006 р. мають право на
пільги за соціальною ознакою згідно із Законом України "Про
соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) та Основами
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), і
пенсіонерів за віком";
2) у пункті 4:
слова "Міністерства з питань надзвичайних ситуацій" замінити
словами "Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";
після слів "Міністерства освіти і науки" доповнити словами
"Служби безпеки, Міністерства культури і туризму, Міністерства
аграрної політики, Міністерства вугільної промисловості,
Міністерства палива та енергетики, Міністерства охорони здоров'я".
2. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги, затвердженому зазначеною
постановою ( 117-2003-п ):
1) абзац перший пункту 1 після слів "для забезпечення єдиного
державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги"
доповнити словами "за соціальною ознакою";
2) у пункті 2:
слова "ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" замінити
словами "ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів";
слова "адреса, склад сім'ї" замінити словами "адреса
зареєстрованого місця проживання, склад сім'ї, характеристика
житла";
3) у пункті 4:
абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції:
"отримувати відомості від пільговиків, а також від органів
виконавчої влади, де перебувають на обліку пільговики, підприємств
та організацій, що надають послуги, житлово-експлуатаційних
організацій та державних органів реєстрації актів цивільного
стану, зокрема про осіб, які померли, на паперових та електронних
носіях в установленому форматі з питань, пов'язаних з формуванням
та веденням Реєстру;
використовувати під час наповнення Реєстру інформацію з інших
баз даних щодо персоніфікованого обліку осіб, які мають право на
пільги";
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим
такого змісту:
"надавати інформацію, яка міститься в Реєстрі, підприємствам
та організаціям, що надають послуги, на запити та в межах їх
компетенції".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
4) у пункті 5:
абзац перший після слів "надає інформацію про" доповнити
словами "характеристику житла та";
в абзаці третьому слово "з'явитися" замінити словом
"звернутися";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація
з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до
Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої
участі (за винятком інформації, що міститься у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів)";
5) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. У разі зміни місця проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує
уповноважений орган, пільговик або його законний представник
повинен повідомити його про це письмово";
6) у пункті 9:
доповнити пункт після слів "звернутися" словом "письмово";
слова "із заявою" виключити;
7) у пункті 10:
абзац перший після слів "уповноваженому органу" доповнити
словами "на паперових та електронних носіях";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Підприємства та організації, що надають послуги з проїзду в
міському та приміському транспорті, у разі неможливості подати
розрахунки за формою "2-пільга" надсилають уповноваженому органу
розрахунки за формою, що встановлюється договором на перевезення
пільгових категорій громадян";
8) пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Мінпраці затверджує форми "1-пільга", "4-пільга",
"5-пільга", "6-пільга", "7-пільга"; форму "2-пільга" - за
погодженням з Мінпаливенерго, Мінбудом і Мінтрансзв'язку; а форму
"3-пільга" - з Мінфіном".вгору