Документ 18/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 31.01.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Малинівка Семенівського району
Полтавської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 6, ст. 21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Малинівка Семенівського району Полтавської
області колишнє найменування Тарасівка.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 31 січня 1996 року
N 18/96-ВРвгору