Документ 18/2005, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2011, підстава - 465/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011 }
Про внесення змін до Положення про Державний
комітет України з питань технічного регулювання
та споживчої політики

Внести до Положення про Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом
Президента України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 )
"Питання Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики" (зі змінами, внесеними Указом
від 5 березня 2004 року N 280 ( 280/2004 ), такі зміни:
1) підпункт 7 пункту 4 викласти у такій редакції:
"7) у сфері метрології:
координує діяльність із забезпечення функціонування та
розвитку державної метрологічної системи;
організовує проведення фундаментальних досліджень;
вживає заходів до створення та забезпечення функціонування
еталонної бази України;
установлює порядок створення, затвердження, реєстрації,
зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з
еталонами інших держав та міжнародними еталонами;
надає в установленому порядку еталонам статусу державних;
установлює визначення основних одиниць Міжнародної системи
одиниць (далі - SI), назви та визначення похідних одиниць SI,
десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених
позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання;
приймає рішення щодо тимчасового застосування у визначеній
галузі одиниць вимірювань, які не входять до Міжнародної системи
одиниць, кратних та частинних від них;
організовує та проводить державний метрологічний контроль і
нагляд;
установлює порядок уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі, проведення державних випробувань,
метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів
вимірювальної техніки, державного метрологічного нагляду за
забезпеченням єдності вимірювань і за кількістю фасованого товару
в упаковках та оформлення їх результатів;
установлює порядок проведення перевірки уповноважених та
атестованих метрологічних центрів, територіальних органів
Держспоживстандарту України, підприємств і організацій та їх
повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій, повірочних
(калібрувальних) лабораторій іноземних виробників;
установлює порядок визначення кількості зразків упаковок, які
повинні бути відібрані для перевірки, та випадки, коли виникає
необхідність розкривати готові упаковки під час проведення
державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в
упаковках;
встановлює вимоги до розроблення та атестації методик
виконання вимірювань та порядку ведення Державного реєстру методик
виконання вимірювань, що застосовуються у сфері здійснення
державного метрологічного нагляду;
визначає порядок встановлення приналежності технічних засобів
до засобів вимірювальної техніки;
затверджує типи засобів вимірювальної техніки та встановлює
порядок ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;
установлює порядок визначення приналежності засобів
вимірювальної техніки до таких, що призначені для використання у
побутовій сфері та не підлягають державним приймальним і
контрольним випробуванням;
визначає порядок встановлення міжповірочних інтервалів, через
які підлягають періодичній повірці засоби вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації;
установлює порядок складання переліків засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;
затверджує норми часу на повірку засобів вимірювальної
техніки, готує пропозиції щодо установлення порядку ціноутворення
у сфері метрології;
установлює порядок ведення обліку підприємств, організацій та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які
провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем
і прокатом засобів вимірювальної техніки;
визначає умови і правила проведення діяльності, пов'язаної з
ремонтом засобів вимірювальної техніки;
координує діяльність метрологічної служби України;
погоджує положення про метрологічні служби центральних
органів виконавчої влади та встановлює порядок атестації головних
і базових організацій цих служб;
визначає вимоги до державних повірників метрологічних центрів
і територіальних органів Держспоживстандарту України, повірників
повірочних лабораторій підприємств і організацій, аудиторів з
метрології, державних інспекторів з метрологічного нагляду та
установлює порядок їх атестації;
розробляє або бере участь у підготовці проектів державних
наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення
єдності вимірювань;
забезпечує представництво та участь України у міжнародних,
європейських та інших регіональних організаціях з метрології";
2) абзац другий пункту 9 доповнити словами "та державного
метрологічного нагляду".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2005 року
N 18/2005вгору