Документ 18-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.05.1994, підстава - 316-94-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 січня 1993 р. N 18
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94 )
Про внесення змін і доповнень до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N 99

Відповідно до постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 2698-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня
1991 р. N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності та про розмір плати за
державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" (ЗП УРСР, 1991 р.,
N 5, ст. 37; ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 48) такі зміни і
доповнення:
1) у Положенні про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих
видів діяльності, затвердженому вказаною постановою:
- пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Видача суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення видів діяльності, ліцензування
яких передбачено законодавчими актами України, провадиться на:
а) пошук (розвідку) родовищ корисних копалин; виконання
інженерно-вишукувальних і проектних робіт для об'єктів енергетики,
державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для
газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів,
електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на
територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також
карстоутворенню, підтопленню, осіданням іншого типу, доробці,
зсувам та обвалам - Держкомгеології;
б) експлуатацію родовищ корисних копалин - Держкомгеології за
погодженням з Держгіртехнаглядом;
в) виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
надання послуг по охороні державної, колективної та приватної
власності; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів
охоронної сигналізації - МВС;
г) здійснення юридичної практики - Мінюстом;
д) виготовлення вина і коньячних виробів - Мінсільгосппродом;
е) виготовлення та реалізацію ветеринарних медикаментів і
препаратів - Головним управлінням ветеринарної медицини з
державною ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду;
є) здійснення ветеринарної практики - Кримським
республіканським, обласним, Київським і Севастопольським міськими
управліннями державної ветеринарної медицини за місцем діяльності
підприємця;
ж) здійснення аудиторської діяльності; видобування
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення та
реалізацію виробів з їх використанням; збирання, переробку твердих
і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й
дорогоцінне каміння, та їх брухту; здійснення страхової діяльності
- Мінфіном;
з) виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків
поштової оплати - Мінфіном за погодженням з Національним банком;
и) видачу і приймання грошових переказів, будівництво й
технічне обслуговування передавальних станцій супутникового
зв'язку, міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробку
поштової кореспонденції, використання радіочастот, будівництво й
технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і
документального зв'язку - Мінзв'язку;
і) внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним
транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного
флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт - Мінтрансом;
ї) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і
кадастрових зйомок, виконання аерофотозйомок - Головним
управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України;
й) виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю -
Держстандартом;
к) виготовлення пива, спирту, горілчаних, лікерних і
тютюнових виробів - Держхарчопромом;
л) виготовлення та реалізацію медикаментів, здійснення
медичної практики - МОЗ;
м) видобування, виробництво й використання радіоактивних
речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробку та
поховання радіоактивних відходів - Держатомнаглядом за погодженням
з МОЗ;
н) проектування, будівництво та експлуатацію об'єктів атомної
енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню -
Держатомнаглядом;
о) виготовлення і реалізацію хімічних речовин - Мінпромом;
п) створення та утримання гральних закладів, організацію
азартних ігор; торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами - виконавчими комітетами міських (міст без районного
поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними,
районними мм. Києва і Севастополя державними адміністраціями за
місцем діяльності підприємця;
р) здійснення посередницької діяльності з приватизаційними
паперами - Фондом державного майна".
- у пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції;
"підприємцем-громадянином - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення
відповідного виду діяльності (крім указаних у підпунктах "в" і "п"
пункту 1 цього Положення та інших випадків, передбачених
законодавством)":
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Органи, що видають ліцензії (крім передбачених підпунктами
"є", "п" і "р" пункту 1 цього Положення), затверджують за
погодженням з Держпідприємництвом інструкції щодо умов і правил
здійснення окремих видів діяльності та контролю за їх дотриманням.
Стосовно видів діяльності, зазначених у підпункті "є" пункту
1 цього Положення, інструкції затверджує Головне управління
ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією
Мінсільгосппроду за погодженням з Держпідприємництвом, зазначених
у пункті "п", - Держпідприємництво, у підпункті "р", - Фонд
державного майна";
- пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. За видачу ліцензії встановлюється така плата:
з громадян - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;
з юридичних осіб - у розмірі трьох мінімальних заробітних
плат.
Уся сума плати надходить на рахунок органів, що видають
ліцензії";
2) Додаток до постанови викласти в редакції, що додається.
2. Установити, що міністерства і відомства, здійснюють видачу
спеціальних дозволів (ліцензій) до створення Ліцензійної палати
України, на яку буде покладено виконання цих функцій. Державному
комітетові по сприянню малим підприємствам і підприємництву разом
з Міністерством економіки, Міністерством юстиції та Міністерством
фінансів підготувати у місячний термін пропозиції про створення
Ліцензійної палати України та у тримісячний - проект Закону
України про умови надання ліцензій, порядок їх видачі та органи,
що провадять ліцензування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд. 25
Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 15 квітня 1991 р. N 99
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 січня 1993 р. N 18)

РОЗМІР ПЛАТИ
за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва
------------------------------------------------------------------ | Розмір плати (щодо мінімальної Види підприємницької діяльності | заробітної плати) |------------------------------- | громадян | юридичних осіб ------------------------------------------------------------------
У сфері:
промисловості й будівництва 0,5 5,0
агропромислового комплексу 0,25 1,5
науки і наукового обслуговування 0,25 2,0
надання послуг
у тому числі:
побутових 0,25 2,0
юридичних 0,25 1,5
транспортних 0,5 5,0
торговельно-посередницьких 0,5 5,0
охорони здоров'я 0,25 2,0
освіти і культури 0,1 1,0
В інших сферах 0,25 2,0вгору