Документ 18-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.10.2006, підстава - 139-V

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про забезпечення сільського господарства імпортною
продукцією для проведення весняних польових робіт
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.187 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 }

З метою забезпечення потреб сільського господарства в
імпортній продукції для успішного проведення весняних польових
робіт у 1993 році Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
( Абзац перший пункту 1 втратив чинність в частині звільнення
від обкладання податком на добавлену вартість бартерних операцій
на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94 ) 1. Дозволити Раді
Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям проведення бартерних
(товарообмінних) операцій з продукцією підприємств, розташованих
на їх території, в обсязі двох відсотків товарного виробництва в
натуральному виразі, виходячи з показників 1992 року, без
обкладання податком на добавлену вартість та вивізним (експортним)
митом за умови імпорту продукції згідно з додатком.
На продукцію, що експортується, встановлюється замовлення
відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 22
січня 1993 року N 14-93 "Про державний контракт і державне
замовлення на 1993 рік". Належним чином оформлене замовлення є підставою для видачі
експортних ліцензій Міністерством зовнішніх економічних зв'язків
України на продукцію, що підпадає під режим квотування і
ліцензування.
2. Зазначений у цьому Декреті порядок не поширюється на
експорт товарів, щодо яких установлено спеціальний режим декретами
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 та від
31 грудня 1992 року N 25-92.
3. Відповідальність за забезпечення цільового використання
імпортованої продукції покласти на керівників відповідних
державних адміністрацій, на начальників управлінь сільського
господарства і продовольства.
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
м. Київ, 19 лютого 1993 року
N 18-93
Опубліковано: "Голос України", 20.02.93

ДОДАТОК
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1993 року
N 18-93

ПЕРЕЛІК
продукції, що імпортується для забезпечення
виконання весняно-польових робіт у 1993 році

------------------------------------------------:----------------- Найменування продукції : Код ТН ЗЕД ------------------------------------------------:-----------------
Продукти нафтопереробки 27.07, 27.10
Скраплений газ 27.11
Мінеральні добрива, засоби захисту рослин 31.02-31.05
38.08
Лісоматеріали 44.01-44.18
Посадковий матеріал (насіння) 10.0810000,
10.0820000,
10.01-10.05,
12.0400900,
12.0400100,
12.0600900,
12.05, 12.07,
12.09, 12.10,
12.14
Комбікорми
Зерно* 10.01-10.08
Шроти із насіння олійних культур* 12.08
------------------ * Для виробництва комбікорміввгору