Документ 1791-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2001 р. N 1791
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 407/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2000 р.
N 1023 і від 5 вересня 2000 р. N 1386
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 361 ( 361-2008-п ) від 17.04.2008 }

Відповідно до пункту 2 розділу IX "Прикінцеві положення"
Закону України "Про страховий фонд документації України"
( 2332-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 27 червня 2000 р. N 1023 ( 1023-2000-п ) і від
5 вересня 2000 р. N 1386 ( 1386-2000-п ) (додаються).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2001 р. N 1791
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державний департамент страхового фонду
документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1023 ( 1023-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 26, ст. 1093):
1) пункт 3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"ведення Державного реєстру документів страхового фонду
документації".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим;
2) у пункті 4:
в абзаці сьомому слова "фізичних і" виключити;
доповнити пункт новим абзацом двадцять першим такого змісту:
"взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування".
У зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом
двадцять другим;
3) пункт 5 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"видавати відповідні акти про закладення технічної та
проектної робочої документації до страхового фонду документації на
продукцію, поставлену на виробництво, та прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - десятим;
4) абзац другий пункту 7 після слів "Голова Департаменту є"
доповнити словами "Головним державним інспектором з питань
формування та ведення страхового фонду документації, а також";
5) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"Департамент має у своєму складі Державну технічну інспекцію,
яка здійснює державний контроль за додержанням законодавства у
сфері формування та ведення страхового фонду документації".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 361
( 361-2008-п ) від 17.04.2008 }вгору