Документ 1790-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 130-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 листопада 2003 р. N 1790
Київ
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
та надання послуг з постачання скрапленого
вуглеводневого газу для побутових потреб
населення та інших споживачів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 130 ( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }

З метою впорядкування роздрібної торгівлі та надання послуг з
постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб
населення та інших споживачів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з
постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб
населення та інших споживачів, що додаються.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові з нагляду за
охороною праці, Державному комітетові з питань технічного
регулювання та споживчої політики, Міністерству палива та
енергетики, Міністерству охорони навколишнього природного
середовища забезпечити у межах своїх повноважень здійснення
постійного контролю за виконанням Правил, затверджених цією
постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1790
ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання
скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб
населення та інших споживачів
{ У тексті Правил слова "суб’єкт підприємницької діяльності"
в усіх відмінках і числах замінено словами "суб’єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 130 ( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }

Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок приймання, зберігання,
роздрібної торгівлі і надання послуг з постачання скрапленого
вуглеводневого газу (далі - газ) для побутових потреб населення та
інших споживачів суб’єктами господарювання, які зареєстровані в
установленому порядку.
Реалізація газу для побутових потреб населення, придбаного
безпосередньо суб’єктами господарювання на спеціалізованому
аукціоні з продажу газу для потреб населення, відповідно до
Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого
газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16
жовтня 2014 р. N 570 ( 570-2014-п ) (Офіційний вісник України,
2014 р., N 87, ст. 2483), здійснюється ними через власні або
орендовані майнові об’єкти (крім автомобільних газозаправних
станцій).
Роздрібна торгівля та надання послуг з постачання газу
здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали дозвіл на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, що видається Держпраці (далі - дозвіл Держпраці). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 130 ( 130-2018-п ) від
28.02.2018 }
2. Роздрібна торгівля та надання послуг з постачання газу
здійснюється через мережу газонаповнювальних станцій,
газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів та
спеціалізовані магазини з продажу газу (далі - пункти реалізації
газу).
Газонаповнювальна станція - станція, призначена для
приймання, зберігання, наповнення та відпуску газу споживачам в
автоцистернах та побутових балонах, заправки газобалонних
автомобілів, ремонту та повторного огляду балонів.
Газонаповнювальний пункт - пункт, призначений для приймання,
зберігання, наповнення та відпуску газу споживачам у побутових
балонах.
Проміжний склад балонів - склад, призначений для приймання,
зберігання та відпуску газу споживачам у побутових балонах.
Спеціалізовані магазини з продажу газу - підприємства
торгівлі, що здійснюють реалізацію газу у побутових балонах.
3. Для постачання газу використовуються резервуарні
установки, групові та індивідуальні газобалонні установки.
Резервуарна установка - установка для постачання газу у
багатоквартирні будинки, до складу якої входять резервуари об'ємом
від 2,5 до 5 куб. метрів.
Групова балонна установка - установка для постачання газу, до
складу якої входить більше ніж два балони.
Індивідуальна газобалонна установка - установка для
постачання газу, до складу якої входить не більше ніж два балони,
у тому числі шафові для житлових будинків.
4. Вимоги до приймання, зберігання та реалізації газу в
пунктах реалізації регламентуються цими Правилами та іншими
нормативно-правовими актами.
5. Монтаж та технічне обслуговування резервуарних і
газобалонних установок здійснюється працівниками суб’єктів
господарювання, які мають дозвіл на проведення цих робіт. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 130
( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
6. До роботи у пунктах реалізації газу допускаються особи,
яким виповнилося 18 років і які пройшли навчання на спеціальних
курсах та отримали відповідне свідоцтво. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 130
( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
7. Забороняється допускати у виробничі та допоміжні зони
пунктів реалізації газу сторонніх осіб, крім тих, які згідно із
своїми службовими обов'язками мають право перевіряти ці пункти. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 130
( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
8. Режим роботи пунктів реалізації газу встановлюється
відповідно до законодавства. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 130 ( 130-2018-п ) від
28.02.2018 }
9. На фасаді пункту реалізації газу розміщується вивіска із
зазначенням найменування суб’єкта господарювання. Біля входу до
пункту реалізації газу в доступному для огляду місці розміщується
інформація про розклад роботи. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 130 ( 130-2018-п ) від
28.02.2018 }
10. При в'їзді на територію пункту реалізації газу
встановлюється інформаційне табло із зазначенням продукції, яка є
в продажу, роздрібних цін за одиницю ємності або одиницю ваги,
знаків безпеки.
11. Суб’єкт господарювання в пунктах реалізації газу повинен
забезпечити наявність у доступному для огляду місці куточка
покупця, в якому розміщується інформація про найменування і
місцезнаходження такого суб’єкта господарювання, книга відгуків та
пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують
захист прав споживачів.
На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта
господарювання повинен надати йому ці Правила, витяги із Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 130 ( 130-2018-п ) від
28.02.2018 }
12. Працівники пунктів реалізації газу під час продажу газу
та надання послуг з доставки і встановлення газового балона
зобов'язані надати споживачеві необхідну, доступну, достовірну та
своєчасну інформацію про ці послуги згідно з вимогами Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 130
( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
13. Розрахунки за придбаний газ можуть здійснюватися готівкою
та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства.
{ Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 130
( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
Під час продажу газу та надання послуг продавці (працівники
пунктів реалізації газу, які надають послуги з доставки балонів)
зобов'язані видати споживачеві розрахунковий документ установленої
форми, що засвідчує факт придбання газу та надання послуг.
14. У разі придбання газу неналежної якості споживач має
право вимагати від суб’єкта господарювання задоволення вимог,
передбачених статтею 8 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ). { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 130 ( 130-2018-п ) від
28.02.2018 }

15. { Абзац перший пункту 15 виключено на підставі Постанови
КМ N 130 ( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }

{ Абзац другий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 130 ( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }

Для визначення причини погіршення якості газу суб'єкт
господарювання у триденний строк після отримання письмової заяви
від споживача організує за свій рахунок проведення експертизи.
Споживач має право брати участь у перевірці якості газу особисто
або через свого представника.
16. Суб'єкти господарювання повинні дотримуватися правил
пожежної, техногенної та екологічної безпеки під час наповнення
балонів газом, зберігання, транспортування та реалізації газу.
Приймання і зберігання газу в пунктах реалізації
17. Доставка газу до пункту реалізації здійснюється
залізничним та автомобільним транспортом у порядку, передбаченому
законодавством.
18. Зберігання газу в пунктах реалізації здійснюється в
надземних та підземних резервуарах і балонах.
Балони з газом можуть зберігатися у спеціальних приміщеннях і
на відкритому повітрі за умови їх захисту від атмосферних опадів і
сонячних променів.
19. Максимальний рівень наповнення газом не повинен
перевищувати 85 відсотків об'єму надземних резервуарів і цистерн
та 90 відсотків - підземних резервуарів.
20. Балони наповнюються на газонаповнювальних станціях і в
пунктах за такими нормами:
5-літрові - 2 кг +(-) 0,02 кілограма;
27-літрові - 11 кг +(-) 0,1 кілограма;
50-літрові - 21 кг +(-) 0,1 кілограма.
Усі балони незалежно від способу наповнення підлягають
перевірці ваговим методом на відповідність нормам наповнення.
Організація роздрібної торгівлі та
надання послуг з постачання газу
21. Роздрібну торгівлю та надання послуг з постачання газу
здійснюють:
суб’єкти господарювання, які мають дозвіл Держпраці,
забезпечені аварійно-диспетчерськими службами, оперативним
зв’язком "104", підрозділами аварійно-відновних робіт, а також
мають виробничу базу, необхідну для виконання всіх видів робіт для
забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання (далі
- спеціалізовані суб’єкти господарювання); { Абзац другий пункту
21 в редакції Постанови КМ N 130 ( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
інші суб’єкти господарювання, які мають дозвіл Держпраці.
{ Абзац третій пункту 21 в редакції Постанови КМ N 130
( 130-2018-п ) від 28.02.2018 }
У разі відсутності у суб'єктів господарювання
аварійно-диспетчерських служб, оперативного зв'язку "104",
підрозділів аварійно-відновних робіт, виробничої бази, необхідної
для виконання всіх видів робіт для безперебійного та безаварійного
газопостачання, вони повинні укладати із відповідними службами
спеціалізованих суб’єктів господарювання договори на виконання
зазначених робіт. { Абзац четвертий пункту 21 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 130 ( 130-2018-п ) від
28.02.2018 }
22. Газ у балонах відпускається споживачам, які мають
зареєстровані в установленому порядку газобалонні установки, у
балонах ємністю 27 та 50 літрів.
Починаючи з 1 січня 2005 р. балони доставляються до
споживача опломбованими продавцем.
Реалізація та наповнення 5-літрових балонів для туристських
газових плит провадиться без реєстрації.
23. Водій спеціалізованого транспортного засобу, що
перевозить газ, повинен мати транспортно-супровідні та інші
документи згідно з вимогами Правил дорожнього руху та
нормативно-правових актів, що регламентують перевезення
небезпечних вантажів територією України.
24. Працівники пункту реалізації газу після виконання робіт
із заміни балона та технічного обслуговування індивідуальної
газобалонної установки роблять в абонентній книжці споживача
відмітку про виконані роботи із зазначенням дати та номера
встановленого балона, проводять інструктаж абонента, після чого
здійснюють з покупцем розрахунок за доставлений газ та видають
накладну і розрахунковий документ. Виконання зазначених робіт
підтверджується підписом споживача у реєстрі заміни балонів.
25. Забороняється продаж газу для побутових потреб населення
безпосередньо з автомобільних цистерн для перевезення газу,
автомобільних газозаправних станцій, автомобільних газозаправних
пунктів та паливної системи автотранспортних засобів, переведених
на скраплений газ, а також поза пунктами реалізації газу.
26. Відповідальність за безпечне використання газу у побуті
покладається безпосередньо на споживача, а за безпечне наповнення,
зберігання, транспортування та реалізацію газу - на суб'єктів
господарювання.
27. Контроль за виконанням цих Правил здійснюють посадові
особи суб'єкта господарювання. У разі порушення вимог,
передбачених цими Правилами, винні особи несуть відповідальність
згідно із законодавством.вгору