Про введення в дію Закону України "Про прокуратуру"
Постанова Верховної Ради України від 05.11.19911790-XII
Документ 1790-XII, перша редакція — Прийняття від 05.11.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про прокуратуру"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 794 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) з
1 грудня 1991 року за винятком частини третьої статті 15, частини
четвертої статті 21, частини третьої статті 31.
Частину третю статті 15, частину четверту статті 21, частину
третю статті 31 ввести в дію з 1 березня 1992 року.
2. Встановити, що транспортні прокуратури та прокуратури, які
здійснюють нагляд за додержанням законів на підприємствах
оборонної промисловості, переходять в підпорядкування Генерального
прокурора України з 1 січня 1992 року.
3. Генеральному прокурору України разом з Міністерством
оборони України до 1 березня 1992 року забезпечити формування
нових структур органів прокуратури по навгляду за додержанням
законів у Збройних Силах.
4. Генеральному прокурору України в шестимісячний строк
здійснити роботу по реорганізації органів прокуратури. Вирішити
питання про призначення згідно з Законом України "Про прокуратуру"
працівників, які були прийняті на посади Генеральним прокурором
СРСР.
5. Доручити Кабінету Міністрів України:
- подати Верховній Раді України пропозиції про приведення
законодавчих актів у відповідність з Законом України "Про
прокуратуру";
- привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом;
- забезпечити органи прокуратури необхідними службовими
приміщеннями, матеріально-технічними засобами;
- визначити порядок та умови державного соціального
страхування працівників органів прокуратури.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 5 листопада 1991 року
N 1790-XIIвгору