Про введення в дію Закону України "Про прокуратуру"
Постанова Верховної Ради України від 05.11.19911790-XII
Документ 1790-XII, перша редакція — Прийняття від 05.11.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про введення в дію Закону України
"Про прокуратуру"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 794 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) з 1 грудня 1991 року за винятком частини третьої статті 15, частини четвертої статті 21, частини третьої статті 31.
 
     Частину третю статті 15, частину четверту статті 21, частину третю статті 31 ввести в дію з 1 березня 1992 року.
 
     2. Встановити, що транспортні прокуратури та прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів на підприємствах оборонної промисловості, переходять в підпорядкування Генерального прокурора України з 1 січня 1992 року.
 
     3. Генеральному прокурору України разом з Міністерством оборони України до 1 березня 1992 року забезпечити формування нових структур органів прокуратури по навгляду за додержанням законів у Збройних Силах.
 
     4. Генеральному прокурору України в шестимісячний строк здійснити роботу по реорганізації органів прокуратури. Вирішити питання про призначення згідно з Законом України "Про прокуратуру" працівників, які були прийняті на посади Генеральним прокурором СРСР.
 
     5. Доручити Кабінету Міністрів України:
 
     - подати Верховній Раді України пропозиції про приведення законодавчих актів у відповідність з Законом України "Про прокуратуру";
 
     - привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом;
 
     - забезпечити органи прокуратури необхідними службовими приміщеннями, матеріально-технічними засобами;
 
     - визначити порядок та умови державного соціального страхування працівників органів прокуратури.

 
 Голова Верховної Ради України            Л.КРАВЧУК 
м.Київ, 5 листопада 1991 року
N 1790-XIIвгору