Документ 179-2005-п, попередня редакція — Редакція від 09.08.2011, підстава - 821-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2005 р. N 179
Київ
Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів та
місцевих державних адміністрацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1030 ( 1030-2005-п ) від 26.10.2005
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 984 ( 984-2006-п ) від 19.07.2006
N 1208 ( 1208-2006-п ) від 15.08.2006
N 146 ( 146-2007-п ) від 07.02.2007
N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007
N 441 ( 441-2007-п ) від 14.03.2007
N 869 ( 869-2007-п ) від 26.06.2007
N 943 ( 943-2007-п ) від 18.07.2007
N 781 ( 781-2008-п ) від 03.09.2008
N 1156 ( 1156-2009-п ) від 16.09.2009
N 1205 ( 1205-2009-п ) від 11.11.2009
N 846 ( 846-2010-п ) від 15.09.2010
N 20 ( 20-2011-п ) від 17.01.2011
N 380 ( 380-2011-п ) від 04.04.2011
N 511 ( 511-2011-п ) від 18.05.2011
N 536 ( 536-2011-п ) від 25.05.2011
N 821 ( 821-2011-п ) від 01.08.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні
підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу
юридичну силу):
департамент - структурний підрозділ, що утворюється для
виконання основних завдань високого ступеня складності
(багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий
напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням
таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як чотири
відділи. У разі коли чисельність працівників департаменту
перевищує 40 одиниць, до його складу можуть входити управління (не
менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту,
чисельність працівників якого не перевищує 40 одиниць, може мати
не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який
не очолює відділ. У разі коли чисельність працівників департаменту
становить понад 40 одиниць, директор департаменту може мати не
більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не
очолює відділ (управління). У складі департаменту Міністерства
внутрішніх справ з чисельністю працівників понад 150 одиниць
можуть утворюватися головні управління з чисельністю працівників
не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту
Міністерства внутрішніх справ очолює начальник, який може мати не
більше трьох заступників. У головному управлінні можуть
утворюватися управління, відділи, сектори, відділення; { Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 146 ( 146-2007-п ) від 07.02.2007, N 1156 ( 1156-2009-п ) від
16.09.2009, N 1205 ( 1205-2009-п ) від 11.11.2009, N 846
( 846-2010-п ) від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ N 20
( 20-2011-п ) від 17.01.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 821 ( 821-2011-п ) від 01.08.2011 }
управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ
одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу
управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ
утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників. Управління
(самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління,
чисельність працівників якого не перевищує 16 одиниць, може мати
одного заступника - начальника відділу. У разі коли чисельність
працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник
управління може мати не більше двох заступників, у тому числі
одного заступника, який не очолює відділ. Управління може бути
самостійним або входити до складу департаменту. Начальники
головних управлінь (управлінь) податкової міліції Державної
податкової служби, чисельність працівників яких перевищує 40
одиниць, можуть мати не більше трьох заступників; { Абзац третій
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1030
( 1030-2005-п ) від 26.10.2005, N 1208 ( 1208-2006-п ) від
15.08.2006; в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2011-п ) від
17.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2011-п ) від 04.04.2011 }
самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється
для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу
виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями
інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш
як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;
відділ у складі департаменту (управління) - структурний
підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом
(функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не
менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник. { Абзац п'ятий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 20
( 20-2011-п ) від 17.01.2011 }
Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління
чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така
посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у
відділі не менш як 7 одиниць. { На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установити, що
начальники відділів державної виконавчої служби Головного
управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці
Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та
Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох
заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких
відділів становить не менш як 14 одиниць згідно з Постановою КМ
N 869 ( 869-2007-п ) від 26.06.2007 }
{ На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установити, що
начальники відділів державної виконавчої служби районних, районних
у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних
управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна
чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14
одиниць згідно з Постановою КМ N 536 ( 536-2011-п ) від
25.05.2011 }
У разі потреби у складі департаменту, управління та
самостійного відділу може утворюватися сектор з чисельністю не
менш як 2 працівники. Такі сектори у складі департаменту та
управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в
складі самостійного відділу - понад мінімальну чисельність
працівників самостійного відділу. У складі департаментів, головних
управлінь, управлінь, відділів Міністерства внутрішніх справ
можуть утворюватися відділення чисельністю не менш як три
працівники. Відділення очолює начальник. { Абзац сьомий пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 20 ( 20-2011-п )
від 17.01.2011, N 821 ( 821-2011-п ) від 01.08.2011 }
У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може
утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності
керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.

{ Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 20 ( 20-2011-п ) від 17.01.2011 }

2. У центральних органах виконавчої влади у разі
недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених
у пункті 1 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться
посади відповідних спеціалістів.
3. Дія цієї постанови поширюється також на формування
структури апарату урядових органів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 781
( 781-2008-п ) від 03.09.2008 }
4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів, територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі можуть
утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу
юридичну силу) самостійні управління, самостійні відділи, відділи
та самостійні сектори, сектори у складі самостійних управлінь і
самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для
апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів
адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш
як 3 одиниці. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007, N 943
( 943-2007-п ) від 18.07.2007 }
У складі апарату районних державних адміністрацій, їх
самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в
районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо
інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з
чисельністю працівників не менш як 3 одиниці та сектори з
чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.
У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих
державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому
та другому цього пункту, для виконання окремих функцій вводяться
посади відповідних спеціалістів. { Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007 }
У разі здійснення центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується міністром, своїх
повноважень через територіальні підрозділи міністерства у складі
таких територіальних підрозділів за рішенням міністра утворюються
відповідні служби, до складу яких входять структурні підрозділи,
що формуються з урахуванням критеріїв, визначених цим пунктом.
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 511
( 511-2011-п ) від 18.05.2011 }

{ Пункт 5 втратив чинність в частині умов оплати праці на
підставі Постанови КМ N 984 ( 984-2006-п ) від 19.07.2006 }
5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які
переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у
зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови,
умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного
обслуговування, які вони мали за попередньою посадою. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити
у двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією
постановою структури, номенклатури посад та чисельності
працівників структурних підрозділів.
7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з
Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції щодо
умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади
у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.
8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці
працівників центральних органів виконавчої влади посадовий оклад
завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні
посадового окладу начальника відділу в складі управління.
9. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1550 ( 1550-2002-п ) "Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади та його структурних
підрозділів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1949);
постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.
N 73 ( 73-2003-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. N 1550" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 4, ст 130);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р.
N 365 ( 365-2004-п ) "Про внесення зміни до пункту 8 постанови
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. N 1550"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 737).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40вгору