Документ 1788-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.10.2014, основание - 409-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 2004 р. N 1788
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
Про внесення змін до підпункту "а"
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 1996 р. N 879

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до підпункту "а" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 1996 р. N 879 ( 879-96-п ) "Про встановлення
норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які
мають пільги щодо їх оплати" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 421;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 21, с. 37; 2003 р., N 52,
ст. 2768) такі зміни:
абзаци другий і третій після слів "з однієї - двох осіб на
місяць" доповнити словами "у тому числі, якщо обидва члени сім'ї
мають право на знижку", а після слів "на кожного іншого члена
сім'ї" - словами "а також осіб, які не належать до членів сім'ї
пільговика, але зареєстровані і проживають у зазначеному житловому
приміщенні (будинку) і мають право на знижку плати";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"у сільських і міських населених пунктах у будинках,
обладнаних електроопалювальними установками, - 28 кВт. год
на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з
розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу, яка
постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на
знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, але не більше
загального розміру опалюваної площі";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"у сільській місцевості і селищах міського типу для громадян,
яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне
освітлення житла (квартири) у розмірі 30 кВт. год на місяць".

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21вверх