Документ 1787-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2011, підстава - 1253-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 листопада 2003 р. N 1787
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1253 ( 1253-2010-п ) від 29.12.2010 }
Про затвердження Методики визначення мінімальної
суми орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб

Відповідно до підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних осіб (додається).
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сіл, селищ,
міст, на території яких розміщене нерухоме майно, що надається в
оренду, визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра
загальної площі цього майна за формулою, зазначеною у Методиці,
затвердженій цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1787
МЕТОДИКА
визначення мінімальної суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних осіб

1. Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів -
фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності), що
згідно з підпунктом 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) є податковими агентами
платників податку - орендодавців під час нарахування доходу від
надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму)
нерухомого майна, крім земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, земельної частки (паю), майнового паю, земельної
ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки
(далі - оренда нерухомого майна), визначають мінімальну суму
орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди такого
майна.
Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням
за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з
урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ).
2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ).
3. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно
визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди
1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:
П нерух. (гривень) = З нерух. (кв. метрів) х
х Р нерух. (гривень/кв. метрів),
де П нерух. (гривень) - мінімальна сума орендного платежу за
нерухоме майно у гривнях;
З нерух. (кв. метрів) - загальна площа орендованого
нерухомого майна у квадратних метрах;
Р нерух. (гривень/кв. метрів) - мінімальна вартість місячної
оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна з урахуванням
його місцезнаходження, інших функціональних та якісних показників,
що встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища,
міста, на території яких розміщене зазначене майно (далі - орган
місцевого самоврядування), у гривнях.
4. Органам місцевого самоврядування мінімальну вартість
місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що
надається в оренду, рекомендується визначати за такою формулою:
Р новозбуд. (гривень/кв. метрів)
Р нерух. (гривень/кв. метрів) = ---------------------------------, К новозбуд. х 12
де Р нерух. (гривень/кв. метрів) - мінімальна вартість
місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у
гривнях;
Р новозбуд. (гривень/кв. метрів) - середня вартість
1 кв. метра новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого,
яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;
К новозбуд. - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання
його в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації
(від 5 до 100 років).
5. Органи місцевого самоврядування під час визначення
мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна можуть застосовувати такі додаткові коефіцієнти:
М - місцезнаходження об'єкта нерухомого майна, який у разі
його розміщення у центральній, курортній, історичній або
заповідній зоні населеного пункту дорівнює 2, близько від
центру - 1,5, далеко від центру - 1;
Ф - функціональне використання об'єкта нерухомого майна, який
у разі його використання для провадження виробничої діяльності
дорівнює 2, іншої комерційної діяльності - 3, некомерційної
діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб, - 1;
Т - інші якісні характеристики об'єкта, такі як висота
житлового приміщення, внутрішнє оснащення, технічний стан тощо.
У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальну
вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого
майна рекомендується визначати за такою формулою:
Р новозбуд. (гривень/кв. метрів)
Р нерух. (гривень/кв. метрів) = -------------------------------- х К новозбуд. х 12 х М х Ф х Т,
де Р новозбуд. (гривень/кв. метрів) - середня вартість
1 кв. метра новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого,
яка обчислюється залежно від вартості забудови, у гривнях.
При цьому формула, зазначена в пункті 4 цієї Методики, не
застосовується.
6. Якщо орган місцевого самоврядування не визначив
мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна чи не оприлюднив її у спосіб, найбільш доступний
для жителів територіальної громади, до початку звітного
податкового року, об'єкт обкладення податком з доходів фізичних
осіб визначається орендарем (крім орендарів - фізичних осіб, які
не є суб'єктами підприємницької діяльності) виходячи з розміру
орендної плати, передбаченого в договорі оренди.вгору