Документ 1787-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2011, підстава - 2808-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.188 }
Про внесення змін до деяких законів України
щодо запобігання та протидії корупції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.87 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у пункті 1 та абзаці першому пункту 2 розділу VIII
"Прикінцеві положення" Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" ( 1506-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 45, ст. 691) цифру і слово "1 січня" замінити цифрою і
словом "1 квітня";
2) у статті 28 "Прикінцеві положення" Закону України "Про
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 45, ст. 692) цифру і слово "1 січня" замінити цифрою і
словом "1 квітня";
3) розділ II Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення" ( 1508-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 46, ст. 699) викласти у такій редакції:
"II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію одночасно з введенням в дію законів України "Про
засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) та "Про
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 грудня 2009 року
N 1787-VIвгору