Документ 1786-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин
та причин неефективного управління державним майном
в агропромисловому комплексі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.98 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань розслідування обставин та причин неефективного управління
державним майном в агропромисловому комплексі (далі - Тимчасова
слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії розслідувати обставини
порушення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законодавства
України посадовими особами центральних та місцевих органів
виконавчої влади, суб'єктами господарювання, що призвели до
незадовільного фінансового стану підприємств агропромислового
комплексу, численних службових зловживань та розкрадання державних
коштів і майна, зловживань у сфері земельних відносин.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить сім народних депутатів України, виходячи із забезпечення
такого представництва в її складі: один представник від сорока
трьох народних депутатів України, але не менш як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Рижука Сергія Миколайовича, заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Рудченка
Миколу Миколайовича.
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
БОРТА - фракція Партії регіонів; Віталія Петровича
КЛИМЦЯ - фракція Партії регіонів; Павла Анатолійовича
ПЕРЕСТЕНКО - фракція Комуністичної партії України;
Марину Володимирівну
ПОЛЯНЧИЧА - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА
Михайла Михайловича САМООБОРОНА";
ПРИСЯЖНЮКА - фракція Партії регіонів. Миколу Володимировича
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
дев'ять місяців з дня прийняття цієї Постанови.
8. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2009 року
N 1786-VIвгору