Документ 1785-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1432-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 вересня 1999 р. N 1785
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про
виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1461 ( 1461-2004-п ) від 28.10.2004
N 541 ( 541-2008-п ) від 11.06.2008
N 83 ( 83-2009-п ) від 11.02.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
за перше півріччя - до 1 серпня та за рік - до 1 лютого, що настає
за звітним періодом, подають Головному управлінню державної служби
за формою згідно з додатком аналітичну інформацію про виконання
вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) у
відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої
влади, їх територіальних підрозділах, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, міністерствах і республіканських комітетах
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських, районних і районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністраціях. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541 ( 541-2008-п )
від 11.06.2008, N 83 ( 83-2009-п ) від 11.02.2009 } Міністерство внутрішніх справ подає Головному управлінню
державної служби щомісячний звіт "Про виконання Закону України
"Про боротьбу з корупцією" за формою, що затверджується органами,
які ведуть боротьбу з корупцією, та Державною судовою
адміністрацією за погодженням з Державним комітетом статистики.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1461
( 1461-2004-п ) від 28.10.2004; в редакції Постанови КМ N 83
( 83-2009-п ) від 11.02.2009 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1461
( 1461-2004-п ) від 28.10.2004 }
2. Головне управління державної служби подає раз на
півріччя - до 30 серпня та до 28 лютого узагальнену аналітичну
інформацію і відповідні висновки та пропозиції з цього питання
Кабінетові Міністрів України. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1461 ( 1461-2004-п ) від
28.10.2004 )
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 616 ( 616-97-п ) "Про
порядок звітування органів виконавчої влади про дотримання вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 26, с. 26).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

{ Звіт про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з
корупцією" виключено на підставі Постанови КМ N 1461
( 1461-2004-п ) від 28.10.2004 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 1461
( 1461-2004-п ) від 28.10.2004 }

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 1999 р. N 1785
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про виконання вимог Закону України
"Про боротьбу з корупцією"
______________________________________________________________
(найменування органу)

1. Аналіз стану виконання вимог Закону у сфері діяльності
органу виконавчої влади:
1) заходи, спрямовані на запобігання проявам корупції (стаття
1 Закону України "Про боротьбу з корупцією"), та дотримання
спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб,
уповноважених на виконання функції держави, спрямованих на
попередження корупції (стаття 5);
2) заходи щодо дотримання вимог фінансового контролю
(стаття 6);
3) інформація про відповідальність керівників за невжиття
заходів щодо боротьби з корупцією (стаття 10).
2. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед
державних службовців у державному органі:
1) заходи, вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у
правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші
чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень;
2) заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань протидії
корупції серед державних службовців, які працюють в органі
виконавчої влади;
3) заходи, вжиті до державних службовців, які вчинили
порушення вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"
(інформація про осіб, яким відповідно до пунктів 2 і 7 частини
першої статті 30 Закону України "Про державну службу" припинено
державну службу).
3. Заходи, вжиті для виконання актів Президента України та
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та
прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення
контролю за відкритістю та прозорістю його роботи.
4. Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з питань
дотримання антикорупційного законодавства.
5. Додатки, що містять:
1) інформацію про осіб, притягнутих за рішенням суду, яке
набрало законної сили, до адміністративної відповідальності за
корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією,
за такою формою:
------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Найме-|Прізвище,|Наймену-|Кваліфікація| Дата | Заходи, | | номер |нуван-| ім'я та | вання |корупційного|прийняття | вжиті до | | | ня | по | посади | діяння | рішення |державних | | |органу|батькові | | (стаття | судом та |службовців| | |вико- | | |Закону "Про |результати|згідно із | | |навчої| | | боротьбу з | рішення |статтею 30| | |влади | | |корупцією") | (стаття, | Закону | | | | | |та короткий | міра | України | | | | | | зміст |покарання,| "Про | | | | | | правопо- | сума | державну | | | | | | рушення |накладено-| службу" | | | | | | |го штрафу,| | | | | | | | гривень) | | -------------------------------------------------------------------------
2) аналітичні довідки з окремих питань (у разі потреби);
3) ілюстративний матеріал - графіки, діаграми, таблиці тощо
(у разі потреби).
{ Постанову доповнено Додатком згідно з Постановою КМ N 1461
( 1461-2004-п ) від 28.10.2004; в редакції Постанови КМ N 83
( 83-2009-п ) від 11.02.2009 }вгору