Про створення територіальних представництв Рахункової палати
Постанова Верховної Ради України від 15.06.20041784-IV
Документ 1784-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.08.2015, підстава - 576-VIII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 576-VIII ( 576-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015,
N 36, ст.360 }
Про створення територіальних представництв
Рахункової палати
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.481 )

З метою підвищення ефективності використання коштів
Державного бюджету України, належного забезпечення здійснення
Рахунковою палатою функцій контролю, покладених на неї
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати за необхідне створення територіальних
представництв Рахункової палати.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити вирішення питань,
пов'язаних із створенням територіальних представництв Рахункової
палати.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1784-IVвгору