Про створення територіальних представництв Рахункової палати
Постанова Верховної Ради України від 15.06.20041784-IV
Документ 1784-IV, перша редакція — Прийняття від 15.06.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про створення територіальних представництв
Рахункової палати

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.481 )

З метою підвищення ефективності використання коштів
Державного бюджету України, належного забезпечення здійснення
Рахунковою палатою функцій контролю, покладених на неї
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати за необхідне створення територіальних
представництв Рахункової палати.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити вирішення питань,
пов'язаних із створенням територіальних представництв Рахункової
палати.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1784-IVвгору