Документ 1783-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.02.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X
"Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо терміну на продаж земельних ділянок
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.86 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
     1) пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";
 
     2) у пункті 15:
 
     абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";
 
     абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН 
м. Київ, 19 січня 2010 року
N 1783-VIвгору