Про проект Закону України про державне мито
Постанова Верховної Ради України від 04.11.19911783-XII
Документ 1783-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про
державне мито
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 802 )

Розглянувши доопрацьований Кабінетом Міністрів України разом
з Комісією Верховної Ради України з питань планування, бюджету,
фінансів і цін проект Закону України про державне мито, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону України про
державне мито.
2. Комісіям Верховної Ради України свої пропозиції і
зауваження до проекту Закону України про державне мито подати
Комісії Верховної Ради України з питань планування, бюджету,
фінансів і цін у п'ятиденний строк.
3. Доручити Кабінету Міністрів України разом з комісіями
Верховної Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і
цін, у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку
місцевого самоврядування, у питаннях законодавства і законності
доопрацювати проект Закону України про державне мито з урахуванням
зауважень і пропозицій, поданих комісіями та висловлених народними
депутатами України під час його обговорення, і внести на розгляд
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 листопада 1991 року
N 1783-XIIвгору