Документ 1782/2005, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України в
галузі науки і техніки 2005 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2005 року:
- за цикл монографій "Розробка нових математичних моделей,
методів та інформаційних технологій для розв'язування задач
трансобчислювальної складності":
ЗГУРОВСЬКОМУ Михайлу Захаровичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
СЕРГІЄНКУ Івану Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ДЕЙНЕЦІ Василю Степановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
СКОПЕЦЬКОМУ Василю Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
ГЛАДКОМУ Анатолію Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
ШИЛУ Володимиру Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
МЕЛЬНИКУ Валерію Сергійовичу - докторові фізико-математичних
наук, заступникові директора Навчально-наукового комплексу
"Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
НОВІКОВУ Олексію Миколайовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Навчально-наукового комплексу
"Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут";
- за цикл наукових праць "Розв'язання проблем раціонального
природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та
моделювання геодинамічних процесів":
ФЕДОРОВСЬКОМУ Олександру Дмитровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геологічних наук НАН України
ПАТАЛАСІ Євгену Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, виконуючому обов'язки
завідувача відділу Відділення морської геології та осадочного
рудоутворення НАН України
ДОВГОМУ Станіславу Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, першому заступникові Голови
Комітету Верховної Ради України
ПОПОВУ Михайлу Олексійовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Центру аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук НАН України
САХАЦЬКОМУ Олексію Іллічу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН України
ТРОФИМЧУКУ Олександру Миколайовичу - докторові технічних
наук, заступникові директора Інституту телекомунікацій та
глобального інформаційного простору НАН України
РОКИТЯНСЬКОМУ Ігорю Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Інституту геофізики
імені С.І. Субботіна НАН України
КОРОТАЄВУ Геннадію Костянтиновичу - докторові
фізико-математичних наук, заступникові директора Морського
гідрофізичного інституту НАН України
МОТИЖЕВУ Сергію Володимировичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Морського гідрофізичного
інституту НАН України
ГРЕКОВУ Леоніду Дмитровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту проблем національної безпеки;
- за розробку, створення, освоєння виробництва та
впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських
вагонів для швидкісних перевезень:
ПШІНЬКУ Олександру Миколайовичу - докторові технічних наук,
ректорові Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
МЯМЛІНУ Сергію Віталійовичу - докторові технічних наук,
проректорові Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ПРИХОДЬКУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
голові спостережної ради відкритого акціонерного товариства
"Крюківський вагонобудівний завод"
ДОНЧЕНКУ Анатолію Володимировичу - кандидатові технічних
наук, директорові державного Українського науково-дослідного
інституту вагонобудування
ШКАБРОВУ Олегу Анатолійовичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний
завод"
ІГНАТОВУ Георгію Сергійовичу - заступникові головного
конструктора відкритого акціонерного товариства "Крюківський
вагонобудівний завод"
ВИСОКОЛЯНУ Миколі Васильовичу - головному зварювальнику
відкритого акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний
завод"
ФЕДЮШИНУ Юрію Михайловичу - заступникові генерального
директора Державної адміністрації залізничного транспорту України
ЛОБОЙКУ Леоніду Михайловичу - першому заступникові начальника
Головного пасажирського управління Державної адміністрації
залізничного транспорту України
МАКАРЕНКУ Валентину Миколайовичу - генеральному директорові
Науково-виробничого підприємства "Хартрон-Експрес ЛТД";
- за екосистемний моніторинг вірусних інфекцій: діагностика
та профілактика:
БОЙКУ Анатолію Леонідовичу - докторові біологічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ПОЛІЩУКУ Валерію Петровичу - докторові біологічних наук,
завідувачу кафедри Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
КНЯЗЄВІЙ Нінель Аркадіївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ПАТИЦІ Володимиру Пилиповичу - докторові біологічних наук,
директорові Інституту агроекології та біотехнології
СТАРЧЕУСУ Анатолію Павловичу - докторові ветеринарних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту ветеринарної
медицини
КАРПОВУ Олександру Вікторовичу - докторові біологічних наук,
доцентові Національного університету харчових технологій
СПІВАКУ Миколі Яковичу - докторові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту мікробіології і вірусології імені
Д.К. Заболотного НАН України
ЛАЗАРЕНКО Людмилі Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
СМИРНОВУ Валерію Веніаміновичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за розробку фізико-металургійних і технологічних основ
виготовлення та обробки титану і сплавів на його основі та їх
впровадження у промисловість України:
ІВАСИШИНУ Оресту Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, заступникові директора Інституту
металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
ФІРСТОВУ Сергію Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН
України
ТРИГУБУ Миколі Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
ЗАМКОВУ Вадиму Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
АХОНІНУ Сергію Володимировичу - докторові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона НАН України
ТРОФІМОВУ В'ячеславу Анатолійовичу - докторові технічних
наук, головному конструкторові Державного підприємства "Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова"
ТЕЛІНУ Владиславу Володимировичу - кандидатові технічних
наук, генеральному директорові казенного підприємства "Запорізький
титаномагнієвий комбінат"
ПЕТРУНЬКУ Анатолію Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
головному спеціалісту-консультантові Державного науково-дослідного
та проектного інституту титану
АНТОНОВУ Сергію Миколайовичу - заступникові генерального
директора закритого акціонерного товариства "Завод "Сетаб
Нікополь"
ЖУКОВУ Олегу Аркадійовичу - начальникові бюро відкритого
акціонерного товариства "Феодосійська суднобудівна компанія
"Море";
- за розробку і впровадження наукоємних технологій і
практичних методів реконструкції гідроелектростанцій України для
підвищення їх техніко-екологічної безпеки та енергоефективності в
об'єднаній енергосистемі:
МИСЛОВИЧУ Михайлу Володимировичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електродинаміки НАН України
СОПЕЛЮ Михайлу Федоровичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН
України
БУГАЙЦЮ Анатолію Олександровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Турбоатом"
ПОТАШНИКУ Семену Ізрайлевичу - кандидатові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства
"Укргідроенерго"
БАТАЛОВУ Анатолію Григоровичу - заступникові директора
Державного підприємства "Національна енергетична компанія
"Укренерго"
ГУРЕВИЧУ Роману Йосиповичу - першому заступникові голови
правління відкритого акціонерного товариства "Укргідропроект"
БОНДАРЕНКУ Юрію Миколайовичу - голові правління закритого
акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Енпаселектро"
ГРУБОМУ Олександру Петровичу - головному конструкторові
Державного підприємства завод "Електроважмаш"
ШЕВЧУКУ Володимиру Миколайовичу - директорові філії
"Дністровська ГЕС" відкритого акціонерного товариства
"Укргідроенерго";
- за колективні механізми нагріву та перенесення плазми в
тороїдальних магнітних пастках:
ЗАГОРОДНЬОМУ Анатолію Глібовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту
теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
ЗАСЕНКУ Володимиру Івановичу - кандидатові
фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту
теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
СТЕПАНОВУ Костянтину Миколайовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, начальникові відділу
Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
ВОЛКОВУ Євгену Дмитровичу - докторові фізико-математичних
наук, начальникові відділу Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
ЧЕЧКІНУ Віктору Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
ШВЕЦЮ Олегу Михайловичу - докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
НАЗАРОВУ Миколі Ігнатовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
КАСІЛОВУ Сергію Валентиновичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
СКИБЕНКУ Анатолію Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
МИХАЙЛЕНКУ Володимиру Степановичу - докторові
фізико-математичних наук, професорові Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна;
- за розробку наукових основ промислового грибівництва та їх
практичну реалізацію в аграрному комплексі України:
ДУДЦІ Ірині Олександрівні - докторові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН
України
БІСЬКО Ніні Анатоліївні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені
М.Г. Холодного НАН України
МИТРОПОЛЬСЬКІЙ Надії Юріївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту ботаніки імені
М.Г. Холодного НАН України
БІЛАЮ Віктору Тарасовичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту ботаніки імені
М.Г. Холодного НАН України
ЄЖОВУ Валерію Микитовичу - докторові технічних наук,
директорові Нікітського ботанічного саду - Національного наукового
центру
ПРИЛІПЦІ Олексію Васильовичу - кандидатові економічних наук,
генеральному директорові державного підприємства
"Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"
ІВАНЕНКУ Петру Пилиповичу - кандидатові технічних наук,
головному науковому співробітникові державного підприємства
"Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"
ЦИЗЮ Олександру Михайловичу - кандидатові
сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові
державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат
"Пуща-Водиця"
ГОНЧАРЕНКУ Миколі Миколайовичу - головному інженерові
державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат
"Пуща-Водиця";
- за шеститомне видання "Енциклопедія етнокультурознавства":
КРЕМЕНЮ Василю Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, президентові Академії педагогічних наук
України
БІТАЄВУ Валерію Анатолійовичу - докторові філософських наук,
проректорові Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтв
ЧЕРНЕЦЮ Василю Гнатовичу - кандидатові філософських наук,
ректорові Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
РИМАРЕНКУ Юрію Івановичу - докторові філософських наук,
науковому консультантові Державної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
ШКЛЯРУ Леоніду Євдокимовичу - докторові політичних наук,
начальникові відділу Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтв;
- за цикл монографій "Геометрія і топологія
скінченновимірних, нескінченновимірних многовидів і
підмноговидів":
БОРИСЕНКУ Олександру Андрійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу кафедри
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
ШАРКУ Володимиру Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту математики НАН України
АМІНОВУ Юрію Ахметовичу - докторові фізико-математичних наук,
завідувачу відділу Фізико-технічного інституту низьких температур
імені Б.І. Вєркіна НАН України
КАДЕЦЮ Михайлу Йосиповичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Харківської національної академії міського
господарства
КАДЕЦЮ Володимиру Михайловичу - доцентові Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
ПОГОРЄЛОВУ Олексію Васильовичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за цикл наукових праць "Розроблення наукових засад і
практичних рекомендацій збереження біорізноманіття в контексті
сталого розвитку України":
ШЕЛЯГ-СОСОНКУ Юрію Романовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту ботаніки імені
М.Г. Холодного НАН України
АНДРІЄНКО-МАЛЮК Тетяні Леонідівні - докторові біологічних
наук, завідувачу лабораторії Інституту ботаніки імені
М.Г. Холодного НАН України
ДУБИНІ Дмитру Васильовичу - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені
М.Г. Холодного НАН України
ГОЛУБЦЮ Михайлу Андрійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту екології Карпат НАН
України
СТОЙКУ Степану Михайловичу - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту екології Карпат НАН
України
НІКОЛАЙЧУКУ Віталію Івановичу - докторові біологічних наук,
деканові Ужгородського національного університету
МАЛИШЕВІЙ Наталії Рафаелівні - докторові юридичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України
ВОЛОШКЕВИЧУ Олександру Миколайовичу - кандидатові біологічних
наук, директорові Дунайського біосферного заповідника НАН України
МОВЧАНУ Ярославу Івановичу - кандидатові біологічних наук,
директорові департаменту Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України
ОЛЕЩЕНКУ В'ячеславу Івановичу - кандидатові географічних
наук, першому заступникові Керівника Головної державно-правової
служби Секретаріату Президента України;
- за фундаментальні дослідження впливу гіпертермії на стан
імунітету та розробку нових високоефективних технологій лікування
при гнійно-септичних захворюваннях у серцево-судинній та
абдомінальній хірургії:
КНИШОВУ Геннадію Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова
ЛАЗОРИШИНЦЮ Василю Васильовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Інституту серцево-судинної хірургії імені
М.М. Амосова
МАКСИМЕНКУ Віталію Борисовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Інституту серцево-судинної хірургії імені
М.М. Амосова
РУДЕНКУ Анатолію Вікторовичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділення Інституту серцево-судинної хірургії імені
М.М. Амосова
ВОРОБЙОВІЙ Ганні Михайлівні - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту серцево-судинної хірургії імені
М.М. Амосова
КРИКУНОВУ Олексію Антоновичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу відділення Інституту серцево-судинної хірургії імені
М.М. Амосова
ФОМІНУ Петру Дмитровичу - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
САЄНКУ Валерію Феодосійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту хірургії
та трансплантології
КОПЧАКУ Володимиру Михайловичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту хірургії та трансплантології
БОЙКУ Валерію Володимировичу - докторові медичних наук,
директорові Інституту загальної та невідкладної хірургії;
- за цикл наукових праць з дослідження, розробки і
впровадження нових технологій, матеріалів і обладнання для
виробництва плодово-ягідної продукції оздоровчого призначення:
КОНДРАТЕНКУ Петру Васильовичу - докторові
сільськогосподарських наук, директорові Інституту садівництва
ЛИТОВЧЕНКУ Олександру Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту садівництва
ТЮРИНУ Сергію Тимофійовичу - докторові технічних наук
ЧЕРНЯВСЬКОМУ Володимиру Петровичу - директорові Державного
підприємства "Дніпропетровський експериментальний виноробний
завод";
- за дослідження, розробку та впровадження технологій і
конструкцій маскування для ефективного захисту об'єктів від
сучасної розвідки:
ВАЩЕНКУ Василю Пилиповичу - докторові технічних наук,
директорові Науково-дослідного підприємства "Інститут
автоматизованих систем"
ТОПЧЕВУ Михайлу Дмитровичу - першому заступникові директора
Науково-дослідного підприємства "Інститут автоматизованих систем"
ОНІПКУ Олексію Федоровичу - докторові технічних наук,
президентові Всеукраїнської громадської організації "Українська
академія наук"
КОЛЧИГІНУ Миколі Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна
ІВАНЧЕНКУ Дмитру Дмитровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
КІР'ЯКОВУ Віктору Михайловичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона НАН України
САНДУЛУ Валерію Яковичу - кандидатові технічних наук,
директорові Інституту системного аналізу та
комп'ютерно-технологічних систем Всеукраїнської громадської
організації "Українська академія наук"
ВАСИЛЬЧЕНКУ Івану Івановичу - кандидатові технічних наук,
начальникові відділу казенного підприємства "Харківське
конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова"
ГЛЄБОВУ Василю Васильовичу - начальникові відділення
казенного підприємства "Харківське конструкторське бюро з
машинобудування імені О.О. Морозова"
ТКАЛИЧУ Миколі Вікторовичу - колишньому головному
конструкторові Науково-дослідного підприємства "Інститут
автоматизованих систем" (посмертно);
- за підручник "Перехідні процеси в системах
електропостачання". - Дніпропетровськ: Видавництво Національної
гірничої академії України, 2000. - 597 с.:
ПІВНЯКУ Геннадію Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Національного гірничого
університету
РИБАЛЦІ Анатолію Яковичу - кандидатові технічних наук,
професорові Національного гірничого університету
ПРОКОПЕНКУ Володимиру Васильовичу - кандидатові технічних
наук, доцентові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
НЕСЕН Ларисі Іванівні - доцентові Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
ВИНОСЛАВСЬКОМУ Василю Миколайовичу - кандидатові технічних
наук (посмертно);
- за підручник "Інфекційні і паразитарні хвороби" у трьох
томах. - К.: Здоров'я, 2000-2003:
ВОЗІАНОВІЙ Жанні Іванівні - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця;
- за підручник "Біотехнологія рослин". - К.:
ПоліграфКонсалтинг, 2003.-520 с., іл.:
КУНАХУ Віктору Анатолійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України
МЕЛЬНИЧУКУ Максиму Дмитровичу - кандидатові біологічних наук,
завідувачу кафедри Національного аграрного університету
НОВАК Тетяні Володимирівні - кандидатові
сільськогосподарських наук, доцентові Національного аграрного
університету.
2. Установити на 2005 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2005 року
N 1782/2005вгору