Про проект Митного кодексу України
Постанова Верховної Ради України від 04.11.19911782-XII
Документ 1782-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 801 )

1. Схвалити у першому читанні проект Митного кодексу України.
2. Доручити комісіям Верховної Ради України у закордонних
справах, з питань економічної реформи і управління народним
господарством, у питаннях законодавства і законності, з питань
оборони і державної безпеки разом з Кабінетом Міністрів України
доопрацювати проект Митного кодексу України з урахуванням
зауважень і пропозицій, поданих комісіями та висловлених народними
депутатами України під час його обговорення, і внести на розгляд
Верховної Ради України до 25 листопада 1991 року.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 листопада 1991 року
N 1782-XIIвгору