Документ 1781-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб"
(щодо податкових соціальних пільг)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.459 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок з доходів фізичних
осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308) такі зміни:
1) підпункт "б" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 викласти
в такій редакції:
"б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну дитину
віком до 18 років";
2) у підпункті "б" підпункту 6.1.3 пункту 6.1 статті 6 слова
"і має відповідні державні відзнаки" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1781-IVвгору