Про порядок введення в дію Закону України "Про Прикордонні війська України"
Постанова Верховної Ради України від 04.11.19911780-XII
Документ 1780-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2003, підстава - 661-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі Закону
N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Прикордонні війська України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про Прикордонні війська України"
( 1779-12 ) ввести в дію з дня його опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: до 1 грудня 1991 року розробити і затвердити Положення про
Державний комітет у справах охорони державного кордону України; до 1 січня 1992 року: розробити і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо чисельності Прикордонних військ України; розробити і затвердити організаційну структуру і штатну
чисельність Прикордонних військ України; розробити і затвердити Положення про проходження військової
служби особовим складом Прикордонних військ України; розробити і затвердити Положення про порядок і умови
державного страхування особового складу Прикордонних військ
України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 листопада 1991 року
N 1780-XIIвгору