Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 02.04.2013178/2013
Документ 178/2013, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2013. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у пункті 7 Положення про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури, затвердженого Указом Президента України від 31 жовтня 1996 року № 1017 «Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури» (в редакції Указу від 20 березня 2002 року № 271):

а) абзац перший викласти в такій редакції:

«7. При Комітеті утворюється постійно діючий орган - Секретаріат у кількості шести осіб. Секретаріат очолює заступник голови Комітету»;

б) перше речення абзацу другого виключити;

2) в Указі Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258 «Про утворення Національної служби посередництва і примирення» (зі змінами, внесеними Указами від 30 грудня 2000 року № 1393, від 30 березня 2006 року № 272 та від 11 квітня 2007 року № 291):

а) доповнити Указ статтею 2-1 такого змісту:

«2-1. Установити граничну чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення в кількості 182 штатних одиниць, у тому числі центрального апарату - 31 штатної одиниці, її відділень -151 штатної одиниці»;

б) у Положенні про Національну службу посередництва і примирення, затвердженому зазначеним Указом:

у підпункті 17 пункту 4 слова «Секретаріатом Президента України» замінити словами «Адміністрацією Президента України»;

в абзаці шостому пункту 7 слова «органами державної влади» замінити словами «органами виконавчої влади»;

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. Фонд оплати праці працівників НСПП затверджується в установленому порядку»;

3) у Положенні про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, затвердженому Указом Президента України від 14 червня 2000 року № 800 «Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки»:

а) у підпункті 4 пункту 3, абзаці третьому пункту 5 слова «Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України» замінити словами «Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України»;

б) у пункті 7:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«7. Діяльність Комітету забезпечується його Секретаріатом у кількості восьми осіб.

Секретаріат Комітету очолює учений секретар, який є одночасно заступником голови Комітету»;

перше речення абзацу четвертого виключити;

в) у пункті 9 слова «Державного казначейства України» замінити словами «Державної казначейської служби України»;

4) у Положенні про Комітет з Державної премії України в галузі освіти, затвердженому Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 «Про Державну премію України в галузі освіти»:

а) у пункті 5:

в абзаці першому слова «одним з яких є за посадою керівник секретаріату Комітету» замінити словами «один з яких є керівником секретаріату Комітету»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України».

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

б) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат у кількості семи осіб»;

абзац другий виключити;

в абзаці четвертому слова «Керівник секретаріату» замінити словами «Заступник голови Комітету - керівник секретаріату Комітету».

2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 квітня 2013 року
№ 178/2013




вгору