Документ 178-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39,
ст.380 }
Про внесення зміни до частини першої статті 12
Закону України "Про освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.294 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 12 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21,
ст. 84) доповнити абзацом такого змісту:
"Міністерство освіти України забезпечує організацію роботи з
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в
навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює
науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального
процесу і в позанавчальний час".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1998 року
N 178-XIVвгору