Документ 1779-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.03.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо надання інформації про вміст
у продукції генетично модифікованих компонентів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.84 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Статтю 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
     "Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, -
 
     тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -
 
     тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
 
     1) абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
     "5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів";
 
     2) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом місячного терміну розробити та впровадити:
 
     1) порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів та продукції, отриманої з їх використанням;
 
     2) систему маркування для продукції щодо вмісту в ній генетично модифікованих організмів.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1779-VIвгору