Документ 1778-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про безпечність та якість харчових продуктів"
щодо інформування громадян про наявність
у харчових продуктах генетично
модифікованих організмів (ГМО)
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.83 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) такі зміни:
 
     1. Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
 
     "Дія цього Закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання".
 
     2. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
     "10) наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО), що відображається на етикетці харчового продукту написом "з ГМО" чи "без ГМО" відповідно".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1778-VIвгору