Про порядок введення в дію Закону України "Про державний кордон України"
Постанова Верховної Ради України від 04.11.19911778-XII
Документ 1778-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державний кордон України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 2, ст.6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про державний кордон України" ( 1777-12 )
ввести в дію з дня його опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: до 1 лютого 1992 року розглянути питання щодо правового
оформлення кордонів України з суміжними державами, у тому числі
республіками колишнього Союзу РСР, і забезпечити необхідні умови
для охорони державного кордону України; до 1 січня 1992 року привести у відповідність з прийнятим
Законом рішення Уряду України, що стосуються охорони державного
кордону України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 листопада 1991 року
N 1778-XIIвгору