Документ 1775-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування фактів
порушення посадовими особами державних адміністрацій
Київської області Конституції України
і чинного законодавства України
при наданні та переоформленні прав
на земельні ділянки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.94 )

Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів
порушення посадовими особами державних адміністрацій Київської
області Конституції України ( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства
України при наданні та переоформленні прав на земельні ділянки,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів порушення посадовими особами
державних адміністрацій Київської області Конституції України
( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства України при наданні та
переоформленні прав на земельні ділянки (далі - Тимчасова слідча
комісія) взяти до відома.
2. Тимчасовій слідчій комісії направити попередній звіт до
Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної
прокуратури України, Державного комітету України із земельних
ресурсів для його вивчення та відповідного реагування.
3. Генеральній прокуратурі України дати правову оцінку діям
керівництва і посадових осіб державних адміністрацій Київської
області щодо фактів порушень Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законодавства України при наданні та переоформленні прав на
земельні ділянки, зловживання службовим становищем при відчуженні
земельних ділянок, створення штучних перешкод у роботі Тимчасової
слідчої комісії, надання недостовірної інформації.
4. Кабінету Міністрів України забезпечити невідкладний
розгляд питання щодо внесення подання Президенту України про
звільнення з посади голови Бориспільської районної державної
адміністрації Київської області Главаті Павла Йосиповича.
5. Кабінету Міністрів України, Державному комітету України із
земельних ресурсів протягом двох місяців з дня прийняття цієї
Постанови підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо законодавчого врегулювання порядку обліку громадян
України, які бажають отримати у власність земельні ділянки,
гарантування законом жителям, які проживають на відповідній
території, пріоритету на отримання земельних ділянок,
відповідальності посадових осіб за порушення вимог земельного
законодавства при наданні та переоформленні прав на земельні
ділянки.
6. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно до
завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від
19 лютого 2009 року N 1011-VI ( 1011-17 ) "Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування фактів порушення посадовими особами державних
адміністрацій Київської області Конституції України і чинного
законодавства України при наданні та переоформленні прав на
земельні ділянки", і подати звіт до 19 лютого 2010 року.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1775-VIвгору