Про текст Заяви Президії Верховної Ради України
Постанова Президії Верховної Ради України; Заява від 01.11.19911773-XII
Документ 1773-XII, поточна редакція — Прийняття від 01.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про текст Заяви Президії
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 808 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Текст Заяви Президії Верховної Ради України схвалити
(додається).

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 1 листопада 1991 року
N 1773-XII

ЗАЯВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З часу проголошення Акта про незалежність України ( 1427-12 )
в ряді засобів масової інформації колишнього Союзу РСР з'являються
публікації, що дискредитують дії парламенту та Уряду України,
сіють розбрат на міжнаціональному грунті серед населення
Республіки, залякують політичним і економічним хаосом в умовах
самостійного існування України, підсилюють чутки про "можливий
обмін ядерними ударами між незалежною Україною та РРФСР".
Ми розцінюємо це, як свідому зневагу суверенітету України,
рецидив імперського мислення, спробу інформаційного диктату,
розраховані на посилення соціально-політичної напруженості в
Україні та міждержавних відносинах.
Ми переконані, сьогодні особливо важливо нести людям зважену,
об'єктивну інформацію, висвітлювати історичну спадщину у
відносинах України і Росії з позиції зміцнення уз дружби народів.
Україна стала на шлях будівництва незалежної демократичної
держави на засадах добросусідства і взаємоповаги з усіма країнами
світу.
Тож закликаємо працівників засобів масової інформації, всіх,
кому не байдуже майбутнє суверенних держав, - будьмо толерантними,
витриманими, гідними великої мети побудови демократичного
суспільства!вгору