Документ 1772-2002-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1700-2006-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1772
Київ
 
Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої
влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів
в інформаційних та телекомунікаційних системах
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

 
     З метою підвищення рівня захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах (додається).

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 49

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1772
 
ПОРЯДОК
взаємодії органів виконавчої влади з питань
захисту державних інформаційних ресурсів
в інформаційних та телекомунікаційних системах
 
{ У тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словом "Адміністрація" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

 
     1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах.
 
     2. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке значення:
 
     інформаційна система - організаційно-технічна система обробки інформації за допомогою технічних і програмних засобів;
 
     комплексна система захисту інформації - сукупність організаційних, інженерно-технічних заходів, засобів І методів технічного та криптографічного захисту інформації;
 
     несанкціоновані дії - доступ або спроба такого доступу до державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах без відповідно оформленого власником або уповноваженою ним особою дозволу, вірусне ураження, вчинення інших дій, які можуть призвести до порушення цілісності, доступності та конфіденційності цих ресурсів;
 
     телекомунікаційна система - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання (випромінювання) або приймання сигналів, знаків, звуків, рухомих чи нерухомих зображень або іншим способом.
 
     3. Органи виконавчої влади з метою захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах:
 
     визначають перелік інформаційних та телекомунікаційних систем, які містять державні інформаційні ресурси, та погоджують його з Адміністрацією Держспецзв'язку (далі - Адміністрація); { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
     здійснюють згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань захисту інформації під методичним керівництвом Адміністрації заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, у тому числі підключених до глобальних мереж передавання даних;
 
     збирають, узагальнюють та аналізують інформацію про вчинення несанкціонованих дій і здійснюють заходи щодо усунення їх наслідків;
 
     невідкладно (протягом доби) інформують Адміністрацію про спробу вчинення чи вчинення несанкціонованих дій;
 
     надають на запит Адміністрації інформацію про технічні та програмні засоби, що використовуються для надання мережних послуг, а також про зміни у способах або видах підключення до глобальних мереж передавання даних;

 
{ Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

 
     оновлюють за рекомендаціями Адміністрації антивірусні програмні засоби, використовуючи при цьому лише ті з них, які пройшли державну експертизу. { Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
     4. Адміністрація:
 
     здійснює методичне керівництво та координує діяльність органів виконавчої влади, пов'язану із запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, надає в разі потреби допомогу у здійсненні заходів щодо запобігання порушенню цілісності, доступності та конфіденційності зазначених ресурсів;
 
     надає органам виконавчої влади відомості про антивірусні програмні засоби, які можуть застосовуватися для захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, та проводить перевірку їх оновлення;
 
     накопичує та аналізує дані про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері, оцінює стан захищеності цих ресурсів та надає відповідні рекомендації. { Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
     5. Адміністрація взаємодіє з органами виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах через спеціально уповноважений підрозділ з питань безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем Адміністрації.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
     6. Відновлення функціонування інформаційних та телекомунікаційних систем, виведених з ладу внаслідок вчинення несанкціонованих дій, здійснюється органами виконавчої влади за умови повного блокування таких дій та усунення їх наслідків власними силами (у разі потреби - за допомогою Адміністрації), виявлення та усунення причин, в тому числі шляхом удосконалення комплексних систем захисту інформації.вгору