Документ 1772-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України
до Конвенції про колізії законів,
які стосуються форми заповітів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.82 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про колізії законів, які стосуються
форми заповітів ( 995_424 ), вчиненої 5 жовтня 1961 року в
м. Гаазі (додається), з такими застереженнями:
1) до статті 9:
"Відповідно до статті 9 Конвенції Україна залишає за собою
право визначати місце постійного проживання заповідача згідно із
законом суду (lex fori)";
2) до статті 10:
"Згідно зі статтею 10 Конвенції Україна залишає за собою
право не визнавати заповіти, вчинені громадянами України в усній
формі, крім як за виняткових обставин";
3) до статті 12:
"Відповідно до статті 12 Конвенції Україна залишає за собою
право не застосовувати цю Конвенцію до будь-яких положень
заповітів, які згідно із законодавством України не стосуються
спадкування".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1772-VIвгору