Документ 1771-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.451 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) такі зміни:
1. У частині першій статті 19 цифри "15" замінити цифрою "8".
2. Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"Для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від
форми власності та господарювання, на яких працює
від 8 до 15 осіб, розмір штрафних санкцій за робоче місце, не
зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої
річної заробітної плати на відповідному підприємстві (об'єднанні),
у відповідній установі, організації".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
опублікування цього Закону забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1771-IVвгору